Vi som jobbar här

Kontaktpersoner

Anders Sahlin

Lärare samhällskunskap, geografi, SO-ämnen grund

076 163 26 70
anders.sahlin@magelungen.com

Calle Hedén

Lärare svenska, psykologi

072 502 57 84
calle.heden@magelungen.com

Elin Lindgren

bibliotekarie


elin.lindgren@magelungenskola.com

Tina Trollefur

Specialpedagog

076 282 95 36
tina.trollefur@magelungen.com

Elisabet Hellqvist

Studie- och yrkesvägledare

070 467 73 56
elisabet.hellqvist@magelungen.com

John Salgård

Lärare engelska, historia

073 540 62 71
john.salgard@magelungen.com

Jonas Gertzell

Lärare samhällskunskap och engelska

070 798 45 47
jonas.gertzell@magelungen.com

Jonathan Strandh Höjer

Lärare svenska, historia och speciallärare

073 503 35 98
jonathan.strandh-hojer@magelungen.com

Karin Berggren

Bitr. Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 338 87 05
karin.berggren@magelungen.com

Luca Ciambella

Elevcoach

076 304 80 04
luca.ciambella@magelungen.com

Madeleine Wahlström

Skolvärd


madeleine.wahlstrom@magelungen.com

Marcus Nilsson

Lärare filosofi, religion

076 310 41 01
marcus.nilsson@magelungen.com

Maria Lilja

Skolsköterska

072 502 53 91
maria.lilja@magelungen.com

Mirian Johnsson

Lärare SO-ämnen grund

076 009 19 08
mirian.johnsson@magelungen.com

Mirja Gransvik

Lärare samhällskunskap, geografi

076 182 02 19
mirja.gransvik@magelungen.com

Per Wetterstrand

Lärare fotografisk bild, naturkunskap, no grund

076 321 26 27
per.wetterstrand@magelungen.com

Peter Eriksson

Lärare svenska, matematik

070 673 77 02
peter.eriksson@magelungen.com

Otto Zackrisson

Mentor Introduktionsprogrammet

070 768 11 32
otto.zachrisson@magelungen.com

Sebastian Osbeck

Lärare matematik, no grund

070 070 90 40
sebastian.osbeck@magelungen.com

Anna Kohlström

Rektor Magelungen Resursgymnasium

073 544 13 65
anna.kohlstrom@magelungen.com

Isabelle Sandqvist

Kurator


Isabelle.sandqvist@magelungen.com

Kristin Swahn

lärare svenska och idrott


Kristin.swahn@magelungen.com