Vi som jobbar här

Kontaktpersoner

Calle Hedén

Lärare


calle.heden@magelungen.com

Elin Lindgren

bibliotekarie


elin.lindgren@magelungenskola.com

Tina Trollefur

Specialpedagog

076 304 80 04
tina.trollefur@magelungen.com

Elisabet Hellqvist

Studie- och yrkesvägledare

070 467 73 56
elisabet.hellqvist@magelungen.com

Jonas Gertzell

Lärare samhällskunskap och engelska


jonas.gertzell@magelungen.com

Jonathan Strandh Höjer

Lärare


jonathan.strandh-hojer@magelungen.com

Karin Berggren

Tf Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 33 88 705
karin.berggren@magelungen.com

Lovisa Skoog

Mentor för Samhällsprogrammet

073 42 49 884
lovisa.skoog@magelungen.com

Luca Ciambella

Elevcoach

076 30 48 004
luca.ciambella@magelungen.com

Madeleine Wahlström

Skolvärd


madeleine.wahlstrom@magelungen.com

Maria Lilja

Skolsköterska


maria.lilja@magelungen.com

Peter Eriksson

Lärare


peter.eriksson@magelungen.com

Sarah Åberg

Mentor Introduktionsprogrammet

070-7681132
sarah.aberg@magelungen.com