Vi som jobbar här

Kontaktpersoner

Calle Hedén

Lärare


calle.heden@magelungen.com

Elin Lindgren

bibliotekarie


elin.lindgren@magelungenskola.com

Tina Trollefur

Specialpedagog

076 304 80 04
tina.trollefur@magelungen.com

Elisabet Hellqvist

Studie- och yrkesvägledare

070 467 73 56
elisabet.hellqvist@magelungen.com

Jonas Gertzell

Lärare samhällskunskap och engelska


jonas.gertzell@magelungen.com

Jonathan Strandh Höjer

Lärare


jonathan.strandh-hojer@magelungen.com

Karin Berggren

Bitr. Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 338 87 05
karin.berggren@magelungen.com

Lovisa Skoog

Mentor för Samhällsprogrammet

073 424 98 84
lovisa.skoog@magelungen.com

Luca Ciambella

Elevcoach

076 304 80 04
luca.ciambella@magelungen.com

Madeleine Wahlström

Skolvärd


madeleine.wahlstrom@magelungen.com

Maria Lilja

Skolsköterska


maria.lilja@magelungen.com

Peter Eriksson

Lärare


peter.eriksson@magelungen.com

Otto Zachrisson

Mentor Introduktionsprogrammet

070 768 11 32
otto.zachrisson@magelungen.com

Anna Kohlström

Rektor Magelungen Resursgymnasium

073 544 13 65
anna.kohlstrom@magelungen.com