Vi som jobbar här

Kontaktpersoner

Anders Sahlin

Utvecklingsledare IMA – lärare

076-163 26 70
anders.sahlin@magelungen.com

Calle Hedén

Lärare


calle.heden@magelungen.com

Elin Lindgren

bibliotekarie


elin.lindgren@magelungenskola.com

Tina Trollefur

Specialpedagog

076 304 80 04
tina.trollefur@magelungen.com

Jessica Soldervik

Studie- och yrkesvägledare

0760-50 37 18
jessica.soldervik@magelungen.com

Jonas Gertzell

Lärare samhällskunskap och engelska


jonas.gertzell@magelungen.com

Jonathan Strandh Höjer

Lärare


jonathan.strandh-hojer@magelungen.com

Karin Berggren

Biträdande Rektor

076 33 88 705
karin.berggren@magelungen.com

Karin Lega

skolpsykolog


Lovisa Skoog

Specialpedagog

073 42 49 884
lovisa.skoog@magelungen.com

Luca Ciambella

Skolassistent


luca.ciambella@magelungen.com

Madeleine Wahlström

Skolvärd


madeleine.wahlstrom@magelungen.com

Maria Lilja

Skolsköterska


maria.lilja@magelungen.com

Maria Gustafsson

Rektor GY Göteborg

073 544 13 65
maria.gustafsson@magelungen.com

Peter Eriksson

Lärare


peter.eriksson@magelungen.com

Sarah Åberg

Mentor Introduktionsprogrammet

070-7681132
sarah.aberg@magelungen.com

Vanja Lindberg

Lärare i SO och idrott&hälsa


vanja.lindberg@magelungen.com