Introduktionsprogram IMA ESA

Om utbildningen

Individuellt alternativ ESA på Magelungen Gymnasium vänder sig till dig som är mellan 16–19 år och har stort behov av särskilt stöd.  Individuellt alternativ är ett Introduktionsprogram som förbereder dig för studier på:

  • ett nationellt program
  • ett annat Introduktionsprogram som Yrkesintroduktion, Preparandutbildning eller Programinriktat val
  • en annan skolform som till exempel Folkhögskola eller Komvux.

Behörighet till Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ESA är för dig som inte har betyg från grundskolan som gör dig behörig till ett nationellt program eller annat introduktionsprogram. Du behöver också ha behov av extra särskilt stöd och anpassningar.

Våra klasser och arbetssätt

Du som läser på Individuellt alternativ arbetar med din personliga studieplan i din egen takt. Alla elever har ett individuellt anpassat schema med olika ämnen på olika nivåer. Studietiden på Individuellt alternativ varierar beroende på vilka förkunskaper du har och hur motiverad du är att studera.

Våra grupper är små, cirka 6–8 elever, vilket innebär att du får mycket individuell hjälp av dina lärare i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö. Vi ser din skoldag som en helhet och erbjuder stöd under hela skoldagen utifrån dina behov. Läs mer om hur en skoldag på Magelungen ser ut.

Så söker du till programmet

Du söker till oss på webbplatsen www.indra2.se
Du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året. Vi har successiv antagning och det kan bli en plats ledig under pågående termin. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med din skolas studie- och yrkesvägledare.

Kontaktpersoner

Anna Kohlström

Rektor Magelungen Resursgymnasium

073 544 13 65
anna.kohlstrom@magelungen.com

Karin Berggren

Bitr. Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 338 87 05
karin.berggren@magelungen.com

Hitta hit

Ebbe Lieberathsgatan,
Göteborg, Sverige

Visa karta