Introduktionsprogram: Programinriktat val

Om utbildningen

Programinriktat val på Magelungen Gymnasium vänder sig till dig som är mellan 16–19 år och har stort behov av särskilt stöd. Programmet syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Du läser de kurser du saknar från grundskolan parallellt med studier på Samhällsvetenskapsprogrammet. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet som hos oss är Samhällsvetenskapligt program med inriktning samhälle.

Behörighet till Programinriktat val

Du är behörig till Programinriktat val om du har godkända betyg i något av alternativen nedan:

  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen
  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst fyra andra ämnen

Våra klasser och arbetssätt

Våra grupper är små, cirka 6–8 elever, vilket innebär att du får mycket individuell hjälp av dina lärare i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö. Alla elever har ett individuellt anpassat schema med olika ämnen på olika nivåer.

Studietiden på Programinriktat val varierar beroende på vilka förkunskaper du har och hur motiverad du är att studera. Vi ser din skoldag som en helhet och erbjuder stöd under hela skoldagen utifrån dina behov. Läs mer om hur en skoldag på Magelungen ser ut.

Så söker du till programmet

Du söker till oss på webbplatsen www.indra2.se
Du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året. Vi har successiv antagning och det kan bli en plats ledig under pågående termin. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med din skolas studie- och yrkesvägledare.

Kontaktpersoner

Karin Berggren

Biträdande Rektor

076 33 88 705
karin.berggren@magelungen.com