Introduktionsprogram: Programinriktat val

Om utbildningen

Programinriktat val på Magelungen Gymnasium vänder sig till dig som är mellan 16–19 år och har stort behov av särskilt stöd. Programmet syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Du läser de kurser du saknar från grundskolan parallellt med studier på Samhällsvetenskapsprogrammet. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet som hos oss är Samhällsvetenskapligt program med inriktning samhälle.

Behörighet till Programinriktat val

Du är behörig till Programinriktat val om du har godkända betyg i något av alternativen nedan:

  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen
  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst fyra andra ämnen

Så söker du till programmet

Du söker till oss på webbplatsen www.indra2.se
Du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året. Vi har successiv antagning och det kan bli en plats ledig under pågående termin. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med din skolas studie- och yrkesvägledare.

Kontaktpersoner

Karin Berggren

Tf Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 33 88 705
karin.berggren@magelungen.com

Lovisa Skoog

Mentor för Samhällsprogrammet

073 42 49 884
lovisa.skoog@magelungen.com