Ansökan och antagning

Så här går det till när du söker till samhällsprogrammet – inriktning samhäll på Magelungen resursgymnasium.

 

  1. Du får inloggningsuppgifter till Indra hemskickat i brevlådan.
  2. Du loggar in på Indra och väljer oss som ett alternativ. Ta gärna hjälp av SYV på din grundskola så att du vet att det blir rätt.
  3. Du och din familj skickar in underlag till oss på Magelungen som styrker ditt behov av att gå på en resursskola. Underlaget kan vara: pedagogiska kartläggningar och utredningar som gjorts på tidigare skola, åtgärdsprogram från tidigare skola, medicinska och psykosociala utredningar som gjorts av elevhälsan eller andra medicinska eller sociala insatser.

Materialet mejlas eller skickas in med post till vår specialpedagog Tina Trollefur:

tina.trollefur@magelungen.com

Tina Trollefur
Magelungen Gymnasium
Ebbe Lieberathsgatan 18 c
412 65 (från och med 4 mars 412 83)

Skicka gärna in underlaget så tidigt som möjligt. Deadline för att skicka in underlaget är 3/6.

Som ett led i vår bedömning av ditt behov av stöd kommer du och dina föräldrar att kallas till skolan för ett möte med specialpedagog Tina Trollefur och kurator Isabelle Sandqvist.

Du kommer att få besked om antagningen den 25/6.

Ansökan till Introduktionsprogrammet IMA AST/IMA

Så här går det till när du söker till introduktionsprogram, individuellt alternativ på Magelungen.

 1. Du får inloggningsuppgifter till Indra hemskickat i brevlådan.
2. Ansökan görs med hjälp av SYV tex på din grundskola.
3. Du och din familj skickar in underlag till oss på Magelungen som styrker ditt behov av att gå på ett resursgymnasium. Underlaget kan vara: pedagogiska kartläggningar och utredningar som gjorts på tidigare skola, åtgärdsprogram från tidigare skola, medicinska och psykosociala utredningar som gjorts av elevhälsa, BUM eller BUP. Ni är också välkomna att komplettera med ett personligt brev, där du som elev och/eller vårdnadshavare berättar om det stöd du är i behov av.

 Skicka gärna in underlaget så tidigt som möjligt. Deadline för att skicka in underlaget är 19/4.

Materialet mejlas eller skickas in med post till vår specialpedagog Tina Trollefur:
tina.trollefur@magelungen.com
Tina Trollefur
Magelungen Gymnasium
Ebbe Lieberathsgatan 18 c
412 65 (från och med 4 mars 412 83)