Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprog­­­­­­­­­­­­­­­rammet på Magelungens Gymnasium Göteborg vänder sig till dig som är mellan 16–19 år och har stort behov av särskilt stöd. Vi erbjuder inriktningen samhälle.

Behörighet till Samhällsvetenskapsprogrammet

För att kunna söka till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och godkända betyg i minst nio andra ämnen. Fyra av de nio övriga godkända ämnena ska vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt tolv ämnen.

Om utbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred, studieförberedande utbildning för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Målet för dig som läser Samhällsvetenskapsprogrammet är att nå gymnasieexamen för att kunna studera vidare på högskola eller universitet. Några exempel på områden att du kan läsa vidare inom är samhällsvetenskap, ekonomi, juridik, psykologi eller pedagogik.

Våra klasser

På Magelungen Gymnasium Göteborg finns det en klass i varje årskurs på Samhällsvetenskapsprogrammet. Varje klass består av 12–14 elever och det alltid finns flera pedagoger som är tillgängliga i undervisningen. Vi ser din skoldag som en helhet och erbjuder stöd under hela skoldagen utifrån dina behov. Läs mer om hur en skoldag på Magelungen ser ut.

Arbetssätt

På Magelungen gymnasium arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Vi utgår ifrån att alla elever har behov av att ha avgränsade uppgifter och en tydlig arbetsgång att arbeta efter. Alla elever har tillgång till inläst material och tekniska hjälpmedel för läsning och skrivning. Vi är flexibla i att hitta de extra anpassningar som fungerar för dig och vi stöttar dig i att hitta framgångsrika studiestrategier så att du under dina år hos oss blir mer och mer självständig i dina studier.

Särskilt stöd

Magelungen gymnasium Göteborg är ett resursgymnasium. Det betyder att samtliga elever som går hos oss har behov av särskilt stöd i form av:

  • Ett litet skolsammanhang och små elevgrupper
  • Tvålärarsystem
  • Anpassad och fysiskt intrycksbegränsad lärmiljö
  • Förstärkt elevhälsa
  • Vuxennärvaro vid raster
  • Socialt stöd i matsituationer

Om en elev befaras att trots det allmänna särskilda stödet inte uppnå målen för utbildningen utarbetas ett individuellt åtgärdsprogram för den eleven i ett samarbete mellan elev, vårdnadshavare och elevhälsa.

Läs mer om hur du söker till programmet under fliken ansökan och antagning.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Anna Kohlström

Rektor Magelungen Resursgymnasium

073 544 13 65
anna.kohlstrom@magelungen.com