Program

Samhällsvetenskapsprog­­­­­­­­­­­­­­­rammet på Magelungens Gymnasium Göteborg vänder sig till dig som är mellan 16–19 år och har stort behov av särskilt stöd. Vi erbjuder inriktningen samhälle.

Behörighet till Samhällsvetenskapsprogrammet

För att kunna söka till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och godkända betyg i minst nio andra ämnen. Fyra av de nio övriga godkända ämnena ska vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt tolv ämnen.

Om utbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred, studieförberedande utbildning för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Målet för dig som läser Samhällsvetenskapsprogrammet är att nå gymnasieexamen för att kunna studera vidare på högskola eller universitet. Några exempel på områden att du kan läsa vidare inom är samhällsvetenskap, ekonomi, juridik, psykologi eller pedagogik.

Våra klasser

På Magelungen Gymnasium Göteborg finns det en klass i varje årskurs på Samhällsvetenskapsprogrammet. Varje klass består av 12–14 elever och det alltid finns flera pedagoger som är tillgängliga i undervisningen. Vi ser din skoldag som en helhet och erbjuder stöd under hela skoldagen utifrån dina behov. Läs mer om hur en skoldag på Magelungen ser ut.

Arbetssätt

Som elev hos oss kommer du och din lärare överens om vilka arbets- och examinationsformer som passar dig bäst. Allt som gynnar din inlärning är viktigt för oss och vi utvecklar ständigt våra pedagogiska verktyg för att du ska nå dina mål.

Så söker du till programmet

Du söker till oss på webbplatsen www.indra2.se
Du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året. Vi har successiv antagning och det kan bli en plats ledig under pågående termin. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med din skolas studie- och yrkesvägledare.

 

 

Kontaktpersoner

Anna Kohlström

Rektor Magelungen Resursgymnasium

073 544 13 65
anna.kohlstrom@magelungen.com