Elin Ekerheim Matsman

Enhetschef Kollo Stockholm och Örebro

076 324 42 15
elin.ekerheim@magelungen.com

Lotta Gustavsson

Biträdande föreståndare

070 611 13 65
lotta.gustavsson@magelungen.com

Fedha Muhedinovic

Föreståndare kolloverksamheten Suttaboda Örebro

073 042 78 73
fedha.muhedinovic@magelungen.com

Örebro Kvinnersta

Vi anpassar vår verksamhet utifrån de behov som finns och jobbar med en hög personaltäthet. Vilket innebär att vi tänker att varje personal ska kunna hålla ett barn/ungdom i varje hand under deras korttids/kollovistelse. Vissa behöver hållas i bägge händerna och då jobbar vi med det vi kallar för ”resurstillägg”. Detta för att alla ska få möjlighet att lyckas under sin korttids/kollovistelse.

Kvinnersta är ett korttidsboende/kolloverksamhet för barn/ungdomar/unga vuxna mellan 7-25 år.

Verksamheten vänder sig till per-soner som är i behov av ett mindre sammanhang där de med stöd av vuxna får möjlighet att utvecklas och lyckas i samspel med andra. Vi erbjuder även ”Unga vuxna kollo” för de äldre deltagarna som behöver träna på att bli självständiga.

Boendet vänder sig främst till personer inom LSS personkrets 1 § p.1 med Intellektuell funktions-nedsättning, autism eller autism-liknande tillstånd.

Boendet vänder sig även till personer som av andra skäl är i behov av insatsen men inte bedöms tillhöra personkrets 1 § p.1 insatsen beviljas då med stöd av socialtjänsten enligt SoL. Korttidsboendet ligger i ett hus med egen uteplats, gräsmatta med närhet till busshållplats och grönområden.

Kvinnersta har plats för max fem barn/ ungdomar samtidigt. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget sovrum med badrum och tillgång till gemensamma utrymmen såsom vardagsrum, kök och tvättstuga.

Hitta till oss

Kvinnersta 527

705 91 Örebro

KVINNERSTA 527 – Google Maps