Elin Ekerheim Matsman

Enhetschef Stockholm och Örebro

076 324 42 15
elin.ekerheim@magelungen.com

Lotta Gustavsson

Ansvarig LSS-verksamheter

070 611 13 65
lotta.gustavsson@magelungen.com

Fedha Muhedinovic

Föreståndare Kolloverksamheten Örebro

0730 427 873
fedha.muhedinovic@magelungen.com

Örebro Suttarboda

Kolloverksamheter

Örebro

Vi anpassar vår verksamhet utifrån de behov som finns och jobbar med en hög personaltäthet. Vilket innebär att vi tänker att varje personal ska kunna hålla ett barn/ungdom i varje hand under deras korttids/kollovistelse. Vissa behöver hållas i bägge händerna och då jobbar vi med det vi kallar för ”resurstillägg”. Detta för att alla ska få möjlighet att lyckas under sin korttids/kollovistelse.

Suttarboda är ett korttidsboende/kolloverksamhet för barn/ungdo-mar/unga vuxna mellan 7-25 år och vänder sig till personer inom både LSS personkrets 1 § p.1 och SoL.

Verksamheten vänder sig främst till personer som klarar av att vistas i ett lite större sammanhang. Barnen/ungdomarna får under sin vistelse med stöd av vuxna möjlig-het att lyckas och utvecklas i sam-spel med andra.

I Suttarboda har vi ett större suterränghus med vandringsleder och grönområden runtomkring. Verksamheten erbjuder plats för max 12 barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen delar barnen oftast rum med varandra med max fyra del-tagare per rum. Boendet har gemensamma toalett och duschutrymmen samt gemensamt kök, pysselrum, vardagsrum och tvätt-stuga.

I Suttarboda har vi även ett mindre hus med tillhörande flyglar (två småhus) där vi jobbar med: Mindre barngrupper max 2-4 barn som är i behov av extrastöd med flera vuxna. Under sommaren erbjuder vi familjekollo i dessa hus för de familjer som är i behov av miljöombyte, avlastning, stöd och hjälp i samspel med varandra.

Hitta hit

Unnamed Road,
719 93 Garphyttan, Sverige

Visa karta