Elin Ekerheim Matsman

Enhetschef Kollo Stockholm och Örebro

076 324 42 15
elin.ekerheim@magelungen.com

Lotta Gustavsson

Biträdande föreståndare

070 611 13 65
lotta.gustavsson@magelungen.com

Fedha Muhedinovic

Föreståndare kolloverksamheten Suttaboda Örebro

073 042 78 73
fedha.muhedinovic@magelungen.com

Kollo Örebro Suttarboda
Kollo Örebro Suttarboda

Örebro Suttarboda

Kolloverksamheter

Örebro

Suttarboda är ett korttidsboende och kolloverksamhet för barn/ungdo-mar/unga vuxna mellan 7-25 år och vänder sig till personer inom både LSS personkrets 1 § p.1 och SoL (socialtjänstlagen).

Magelungen kolloverksamheter Suttarboda erbjuder: 

  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
  • Helgkollo – 10 till 11 helger per år för 5 olika grupper. 
  • Lovkollo – 3 dygn läger på jul-, sport-, påsk- och höstlov. 
  • Lördagsskoj – dagsaktivitet på helger. 
  • Sommarkollo – 6 olika perioder med 4-7 dygn läger.  

Vi kan också erbjuda:  

  • Resurs 
  • Familjekollo, under sommaren vid efterfrågan 
  • Avlösarservice 
  • Korttidsvistelse på vardagar

Vår målgrupp: 

Verksamheten vänder sig främst till personer som klarar av att vistas i ett lite större sammanhang. Barnen/ungdomarna får under sin vistelse med stöd av vuxna möjlighet att lyckas och utvecklas i samspel med andra. 

Var finns vi?  

Suttarboda finns i Garphyttan, cirka 20 minuter från Örebro.  

Om Suttarboda och anläggningen:  

I Suttarboda har vi ett större suterränghus med vandringsleder och grönområden runtomkring. Verksamheten erbjuder plats för max 12 barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen delar barnen oftast rum med varandra med max fyra deltagare per rum. Boendet har gemensamma toalett och duschutrymmen samt gemensamt kök, pysselrum, vardagsrum och tvättstuga. 

I Suttarboda har vi även ett mindre hus med tillhörande flyglar (två småhus) där vi jobbar med mindre barngrupper om max 2-4 barn som är i behov av extrastöd med flera vuxna. Under sommaren erbjuder vi familjekollo i dessa hus för de familjer som är i behov av miljöombyte, avlastning, stöd och hjälp i samspel med varandra. 

Hitta hit

Unnamed Road,
719 93 Garphyttan, Sverige

Visa karta