5 september

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Tider och perioder


I alla yrkesprogram ska det ingå minst 15 veckor APL på heltid. Vi har istället valt att lägga ut 16 veckor med APL fast då med lite kortare dagar (6,5 h inklusive rast). Tiden för APL ingår i de olika karaktärsämnena.
Här nedanför kan du se hur praktikveckorna är fördelade för respektive årskurs. Observera att detta gäller för elever som har börjat hösten 2019 eller senare. Tidigare årskullar har istället gjort fyra veckor redan årskurs 1 och gör således bara tre veckor på vårterminen i årskurs 3.

• Årskurs 1 – Tre veckor på våren, oftast efter sportlovet (vecka 11, 12 och 13).

• Årskurs 2 – Tre veckor på hösten, före höstlovet (vecka 41, 42 och 43) och tre veckor på våren.


• Årskurs 3 – Tre veckor på hösten i slutet av november (vecka 46, 47, 48) och fyra veckor på våren.

Årskurs 1

Förberedelser inför APL

Kartläggning

Mot slutet av höstterminen träffar varje elev i årskurs 1 skolans praktiksamordnare i ett samtal inför den kommande terminens APL. De går tillsammans igenom följande:

• Elevens tidigare arbetslivserfarenheter.

• Önskemål från eleven (vad gäller barnens ålder, geografiskt läge, behov av stöd och anpassningar med mera).

• Ifall eleven har några egna kontakter i sitt nätverk som kan vara användbara då det gäller att hitta en lämplig praktikplats.

• Sist men inte minst ska en ansökan om utdrag ur belastningsregistret undertecknas och skickas till polisen. Utdraget kommer sedan hem till eleven som sparar det (helst oöppnat) för att därefter lämna det till sin arbetsplats vid praktikstart.

Undersök nätverket

Vi uppmanar elever och vårdnadshavare att tillsammans fundera kring APL, inte minst vad gäller eventuella kontakter inom förskola och skola. Kanske någon kontakt skulle kunna vara aktuell då det gäller att hitta en lämplig praktikplats?

Veckorna innan praktikstart – fokuserade förberedelser

Veckorna före sportlovet, när den första APL-perioden närmar sig, genomförs ett antal förberedelsepass här på skolan. Syftet med dessa pass är att få eleverna att fokusera på och reflektera över sina förväntningar inför deras första APL. Även den teoretiska delen av praktiken, det vill säga APL-uppgiften, gås igenom och förklaras ordentligt i förväg. Under denna period är det även önskvärt att eleven, ensam eller tillsammans med någon personal från skolan, besöker praktikplatsen. Ett sådant tidigt möte gör ofta att eleven känner sig trygg med resvägen samtidigt som såväl eleven, handledaren som barnen får en chans att säga ”hej” till varandra inför den kommande praktiken.

Årskurs 2 och 3

Samma plats?

Praktiksamordnaren samtalar med handledaren och eleven för att komma fram till om det är lämpligt och möjligt att vara på samma plats som tidigare.
De äldre eleverna som redan varit ute på en eller flera APL-perioder genomför endast två förberedelsepass inför den stundande APL-perioden. Eleverna får då möjlighet att tänka tillbaka på tidigare period/perioder och reflektera över personliga fokusområden inför den kommande praktiken.

 

Av praktiksamordnare Peter Eckerström