22 mars

Att skapa studiero genom att tydliggöra undervisningen med hjälp av nyckelfrågor

Skolans specialpedagog Loredana Ciambriello beskriver här i tre blogginlägg hur vi på olika sätt skapar studiero med hjälp av tydliggörande strukturer. I det första inlägget beskrev hon hur vi tydliggör den fysiska lärmiljön. I detta andra inlägg beskriver hon hur undervisningen kan tydliggöras med hjälp av nyckelfrågor.

Vet eleverna vilka förväntningar vi har på dem under en lektion, och hur kan vi tydliggöra förväntningarna?

Dessa frågor har vi ställt oss under vårterminen. Ett tydligt lektionsupplägg kan hjälpa eleverna att förstå vad de ska göra och hur de ska göra det. Vi lutar oss mycket mot vår lektionsstruktur och strävar även efter att inleda lektioner med att sätta upp mål och definiera syftet. Detta kan göras genom att besvara frågan ”Vad är det jag ska förstå idag?”. Svaret ger både insikter i vad målet för lektionen är och vilka förväntningar som finns. I boken Autism och ADHD i skolan: Handbok i tydliggörande pedagogik (2017) skriver författarna om vikten av att ge svar på frågor som eleverna kan ha svårt att ställa. De föreslår att lärare ska utgå från nio nyckelfrågor. Här delar vi med oss av hur vi arbetar med nyckelfrågorna och hur de hjälper oss att tydliggöra undervisningen.


De nio nyckelfrågorna

Frågorna kan sättas upp på tavlan. Eleverna kan, före de påbörjar en uppgift, även kontrollera att de har svaren på nyckelfrågorna. Det finns fördelar med att utgå från dem redan vid utformandet av en uppgift. Då skapas förutsättningar för eleverna att veta vad som förväntas av dem. Även ett självständigt arbetssätt möjliggörs då mer energi ägnas åt uppgiften istället för onödiga frågetecken. Här visas en exempelinstruktion som Linda, lärare i Engelska och Religion, har gjort. Nyckelfrågorna står som underrubriker i hennes instruktion. Det underlättar för eleverna då de enkelt kan se vad de ska göra eller hur de ska göra det. Förutom att besvara nyckelfrågorna kan det vara bra att ”undertexta”. Det underlättar för elever som har språkliga svårigheter. Ett sätt att undertexta är att inom parenteser skriva en synonym till ett visst ord eller begrepp. Ett annat sätt är att i anslutning till instruktionen ha en ordbank med begrepp.


Eftersom vi är förtjusta i nycklar har vi vidareutvecklat denna metod, som kan underlätta skolarbetet för eleverna. På Introduktionsprogrammet har eleverna haft möjlighet att skapa det vi valt att kalla ”lektionsnycklar”. Lektionsnycklar är en nyckelknippa med bilder på det man behöver ta med sig till lektionen. Några elever har även skapat nycklar som underlättar för dem i vardagen. Dessa vardagsnycklar hjälper dem att komma ihåg vad som ska med när man exempelvis ska på bio eller behöver besöka tvättstugan. Vi har även provat att skapa ”examinationsnycklar”. De visar uppgifter som en elev har kvar att arbeta med i ett visst ämne. Eleven kan enkelt ha sin nyckelknippa nära tillgänglig och på så vis bli påmind om vad som behöver göras. Detta underlättar för de elever som inte gärna arbetar i eller har svårt att orientera sig i skolplattformen. När en uppgift är färdig plockas den enkelt bort från nyckelknippan.


I nästa inlägg berättar Loredana hur vi tydliggör kunskapskraven och hjälper eleverna att besvara den kanske svåraste frågan ”Varför ska jag göra detta?”. Följ oss i sociala medier för att smidigt få information om när bloggen har uppdaterats. Vi heter Magelungengydanvikstull på Instagram och Magelungen Gymnasium Danvikstull på Facebook. Ha en trevlig helg!