20 september

Vad och vilka är EHT?

EHT är en förkortning för elevhälsoteam. När detta nu är utrett uppstår kanske fler frågetecken? Vad är ett elevhälsoteam, och vilka är egentligen en del av Magelungen gymnasium Danvikstulls elevhälsoteam? I detta blogginlägg ska du få läsa om personerna som utgör vårt viktiga team och vad de gör. När du har läst färdigt inlägget kan du även klicka här för att läsa mer om elevhälsans organisation.Jag heter Helene Degerfelt och är rektor. För över fem år sedan tog jag initiativ till att starta den här skolan eftersom jag tyckte att vi behövdes för elever som inte riktigt känner sig hemma i en stor skola. Viktigast skulle vara en fin yttre miljö och en personalgrupp som hade kompetens och ett stort hjärta för elever som haft det trassligt i skolan. Jag ville också att vi skulle ha en tydlig organisation. Både i klassrum och på skolan som helhet. Jag leder elevhälsans arbete och känner mig priviligierad eftersom vi har en resursstark elevhälsa här. Både sett till antal personer och deras kompetens. Vi vill jobba mer främjande och förebyggande än åtgärdande. Med det menas att vi försöker skapa goda förutsättningar för lärande genom att jobba aktivt med trygghet och olika anpassningar i miljön så att det inte uppstår problem som vi måste åtgärda.Hej, jag heter Elena Leytman och arbetar som skolkurator här på skolan. Jag ingår i elevhälsoteamet och träffar många elever som ibland, av olika anledningar, inte mår eller trivs så bra. Jag samordnar även likabehandlingsarbetet på skolan, och det gör jag för att alla elever ska trivas och känna sig trygga. Jag gillar mitt jobb för att varje dag är spännande på sitt sätt, och för att jag möter så många coola ungdomar varje dag.

Jag heter Annie Nettelbladt och arbetar som socialpedagog. Det är ett jätteroligt arbete där jag får jobba nära våra elever och ingen dag brukar vara den andra lik. Mitt arbete är förebyggande och för att våra elever ska ha en trygg lärmiljö. Mig kan ni hitta lite varstans i skolan då jag jobbar med olika aktiviteter och ibland är med på lektioner. Jag sätter mig gärna och samtalar eller spelar ett parti Uno med eleverna. Om elever kommer med förslag på något de vill hitta på tillsammans, inom skolans ramar, så försöker jag verkställa det. Varje torsdag håller jag i Torsdagsklubben som du kan läsa mer om här. Jag och skolans kurator Elena ansvarar för skolans psykosociala miljö, bland annat så utformar vi olika temaveckor på skolan efter elevernas önskemål.


Jag heter Loredana Ciambriello och arbetar som specialpedagog på Magelungen gymnasium Danvikstull. Det roligaste med mitt arbete är att vara med och hitta vägar för alla elever att nå sina mål i skolan. Att skapa en tillgänglig lärmiljö är ett arbete som sker tillsammans med eleverna, våra duktiga pedagoger och elevhälsan. Det är fantastiskt att se hur våra elevers självkänsla växer för varje framsteg de gör i sitt skolarbete!


Jag heter Anna Andrén och jobbar som speciallärare. Jag jobbar i nära samarbete med vår specialpedagog Loredana. Vi kartlägger behov och undanröjer hinder i lärmiljön. En av mina arbetsuppgifter är också att vara med i elevhälsan. Till stor del är jag ute bland eleverna, både på lektioner och raster. Jag gillar mitt jobb och ser det som en förmån att få vara med och bidra till att våra elever lyckas med sin utbildning.


Utöver ovanstående professioner har skolan givetvis även en studie- och yrkesvägledare (SYV) som ingår i elevhälsoteamet. Vår SYV Sofi Nilsson är för närvarande föräldraledig, men hon har en vikarie vid namn Liselotte Uddsäter som vägleder och coachar våra elever genom studierna och är behjälplig
med målformuleringar inför framtida yrkesliv. SYV stöttar mentorerna i arbetet med elevernas
studieplaner och tillser att de är uppdaterade och korrekta. SYV är även sekreterare vid möten och
är behjälplig i arbetet i våra elevadministrativa system. I samband med elevernas APL finns SYV med
som stöd i de olika processerna som enhetens praktiksamordnare ansvarar för.

/>