7 februari

Lektionsstruktur – så gör vi i Danvikstull

Vi har en särskild struktur för våra lektioner. Förhoppningsvis kommer det här inlägget tydliggöra vad vi menar med det. Enkelt uttryckt vill vi tydliggöra lektionsinnehåll. Förhoppningen är att våra elever ska lägga mer energi och arbetsminne på skoluppgifter, och mindre energi på onödiga frågetecken som kan undvikas med en tydliggörande lektionsstruktur. Läs hela blogginlägget för att även ta del av intervjun med försteläraren Jenny Berg och höra intervjun med eleven Filip. De berättar utifrån sina respektive perspektiv om vår lektionsstruktur. Först av allt följer här en beskrivning av hur vi jobbar i klassrummet.


Starten


Elever som kommer in i klassrummet möts givetvis av klasskamrater och minst en lärare, men även av en ovanligt informativ vit tavla. På den vita tavlan står dagens datum, det aktuella ämnet och en beskrivning av arbetspasset som ackompanjeras av illustrativa bilder. När lektionen startar är det vanligt att lärarna återkopplar till förra lektionen. Syftet med det är att skapa ett sammanhang. Varje bra lektion har ett tydligt mål och det samt vägen dit vill vi förmedla till eleverna, både visuellt och i ord. Ett exempel på hur vi gör detta är att vi, utöver de sedvanliga muntliga genomgångarna, även visar på mål och vägen dit i de veckoplaneringar som eleverna får.

Arbetspass


På själva arbetspasset är tanken att eleverna följer och arbetar utifrån veckoplaneringarna. De är utformade så att eleverna tydligt ska se att de kommer framåt. Vår ambition är att varje steg ska vara fullt hanterbart. Exempel på detta är att vi länkar till material och uppgifter då det är möjligt, illustrerar med bilder och har lagom utmanande uppgifter i varje steg. Veckoplaneringarna ska alltså inte kännas övermäktiga- tvärtom! Eleverna ska enkelt se att de kommer framåt. När ett steg är färdigt sätter eleverna enkelt ett kryss under ”Klar”. Om eleverna inte skulle hinna färdigt så kryssar de istället för rutan ”Påbörjad”. Då blir det enkelt att snabbt komma in i arbetet igen nästa lektion.
Vår ambition är även att lektionerna ska innehålla växlande arbetssätt, framför allt eftersom elever har olika preferenser och lärstilar. Vi vill ju även, som nämnts här ovanför, synliggöra så många moment som möjligt. Med anledning av detta är även ordbanker av olika slag ett vanligt arbetssätt på vår skola. Elever får både jobba med att göra egna ordbanker, där de förklarar centrala begrepp med egna ord utifrån boken eller annan källa, men de får även öva begrepp med hjälp av våra ordbankskort.

Avslut
I slutet av en lektion sammanfattar vi i regel lektionens innehåll (helst med elevernas hjälp). Vi ser avslutet som ett utmärkt tillfälle för eleverna att få syn på sitt egna lärande och därför jobbar vi gärna med olika former av återkoppling. Ett exempel på hur vi gör detta är med hjälp av ”Exit ticket”. Innan Time Timern ringer ut för rast brukar vi även berätta kort om kommande lektion för att på så vis skapa förutsägbarhet.


Intervju med Jenny Berg

Jenny Berg är förstelärare, arbetslagsledare och lärare i BF-ämnena samt en av kvinnorna bakom Danvikstulls lektionsstruktur. Jenny tar emot mig inne på sitt arbetsrum och är som alltid på glatt humör och full av energi . Jag ber henne att berätta mer om bakgrunden till den lektionsstruktur som vi på Magelungen gymnasium Danvikstull har.


– Vi kände ett behov. Dels så fanns det inget bildstöd i klassrummen och vi hade -och har fortfarande- många elever med exempelvis språkstörning och dyslexi. Vi har helt enkelt en stor grupp elever som har behov av tydligt bildstöd för att avlasta arbetsminnet. Dels så fanns det ingen likvärdighet i lektionerna, och då blev det rörigt för eleverna. Då tänkte vi att det var smart om det skulle se ganska likadant ut i en struktur. Tidigare sa eleverna att lektionerna inte var tydliga och då tänkte vi kring det. Många elever satt utanför klassrummen och visste inte vad de skulle göra inne i klassrummet. Det här var ett steg för att få in dem i klassrummet och börja jobba.


– När var det här?


– Det här var våren 2016. Vi hade avstamp för det i augusti 2016, och sen dess har det hänt jättemycket. Det har finjusterats, utvecklats och det stora är väl att vi tillsammans med vår kommunikationsavdelning har tagit fram ett eget bildstöd. Det är häftigt för det är mer anpassat efter våra elever och deras ålder. De tidigare bilderna var lite barnsliga och inte lika åldersadekvata.


Hur ser planerna för lektionsstrukturen ut längre fram?


– Framåt så är det en utmaning att förfina saker hela tiden. Något som vi jobbar mycket med det är att eleverna ska äga sitt lärande genom att träna på att ge och få återkoppling både lärare till elev men även elev till elev. Det är en spännande grej som vi ser mycket fram emot.


Det ska verkligen bli spännande att se hur Danvikstulls lektionsstruktur utvecklas framöver. Vi hoppas att ni vill följa med på vår resa!


Tryck här för att höra eleven Filip berätta om vår lektionsstruktur!


Av Alexandra Nordberg