Gymnasium

2020-03-17

Med anledning av Regeringens besked om rekommendation
till gymnasieskolornaatt bedriva undervisningen digitalt

Utifrån regeringens rekommendationer så kommer Magelungens gymnasieskolor från och med onsdag den 18/3 och tills vidare att bedriva all undervisning digitalt. Detta betyder att eleverna inte ska komma till skolan för att få sin undervisning.

Magelungens gymnasieskolor kommer att tillhandahålla alla skolans funktioner såsom elevhälsa, studie-och yrkesvägledning osv, men att även detta i görligaste mån genom att undvika fysiska möten.

Magelungens gymnasieskolor har förberett sig för detta, men vi ber om förståelse om det kommer att ta litet tid innan allt är på plats och har kommit igång.

Ledningen inom Magelungen följer utvecklingen noga och kommer att komma med ytterligare besked om situationen förändras

Stefan Berg, Gymnasiechef

Magelungens skolor vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Vi har ambitioner att möta våra elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö.

Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Vår vision är att ge våra elever hopp om en positiv framtid. Vi vill att våra ungdomar blir starka och självständiga individer med god självkännedom och med social och känslomässig kompetens. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas utveckling. Vår strävan är att våra elever tillägnar sig en god allmänbildning och kunskapskompetens som möjliggör fortsatta studier.

Elevhälsa

På Magelungens gymnasieskolor är elevhälsan en naturlig del i elevernas vardag. Uppgiften är att utifrån olika perspektiv stötta eleverna i deras lärande och personliga utveckling, En hög och stabil skolnärvaro är ett av våra prioriterade mål och en förutsättning för ett framgångsrikt lärande. Vi har en stark tilltro till varje elevs orubbliga värde och förmåga att med rätt stöd själva se de vägar som är möjliga på vägen mot ett meningsfullt liv

 

Kontaktpersoner

Stefan Berg

Skolchef Magelungen Gymnasium

070 775 34 42
stefan.berg@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.