Gymnasium

Magelungens uppdaterade riktlinjer med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19, 2020-05-29

Magelungen följer händelseutvecklingen via information från Folkhälsomyndigheten. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

Detta betyder att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020.

Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning

Magelungens skolor vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Vi har ambitioner att möta våra elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö.

Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Vår vision är att ge våra elever hopp om en positiv framtid. Vi vill att våra ungdomar blir starka och självständiga individer med god självkännedom och med social och känslomässig kompetens. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas utveckling. Vår strävan är att våra elever tillägnar sig en god allmänbildning och kunskapskompetens som möjliggör fortsatta studier.

Elevhälsa

På Magelungens gymnasieskolor är elevhälsan en naturlig del i elevernas vardag. Uppgiften är att utifrån olika perspektiv stötta eleverna i deras lärande och personliga utveckling, En hög och stabil skolnärvaro är ett av våra prioriterade mål och en förutsättning för ett framgångsrikt lärande. Vi har en stark tilltro till varje elevs orubbliga värde och förmåga att med rätt stöd själva se de vägar som är möjliga på vägen mot ett meningsfullt liv

 

Kontaktpersoner

Stefan Berg

Skolchef Magelungen Gymnasium

070 775 34 42
stefan.berg@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.