Gymnasium

Magelungens skolor vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Vi har ambitioner att möta våra elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö.

Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Vår vision är att ge våra elever hopp om en positiv framtid. Vi vill att våra ungdomar blir starka och självständiga individer med god självkännedom och med social och känslomässig kompetens. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas utveckling. Vår strävan är att våra elever tillägnar sig en god allmänbildning och kunskapskompetens som möjliggör fortsatta studier.

Magelungen tar över Gymnasieskolan Futurum!

Vi, Sociala missionen och Magelungen, kan idag ge det glädjande beskedet att gymnasieskolan Futurum kommer finnas kvar. Magelungen har från skolinspektionen fått förtroendet att driva skolan vidare. Detta innebär att alla nuvarande elever kommer att kunna fullfölja sina studier på skolan och att skolan också kommer att kunna ta in nya elever till hösten. Skolan har, trots situationen med hotande nedläggning, ett rekordstort söktryck inför nästa år.

All personal på Futurum har erbjudits att följa med i övergången till Magelungen.

Skolan kommer som tidigare att vara en mycket liten skola med små grupper och kommer att vända sig till elever i behov av särskilt stöd.

De program som kommer att finnas på skolan är Handelsprogrammet, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion.

Futurum har, med Sociala Missionen som huvudman, en lång tradition att bedriva gymnasieskola med hög kvalitet och med ett stort hjärta. Detta är en tradition som Magelungen också har på sina övriga gymnasieskolor och Magelungen tänker föra denna tradition vidare.

Skolan kommer i fortsättningen att heta Magelungens gymnasium Liljeholmen.

 

Elevhälsa

På Magelungens gymnasieskolor är elevhälsan en naturlig del i elevernas vardag. Uppgiften är att utifrån olika perspektiv stötta eleverna i deras lärande och personliga utveckling, En hög och stabil skolnärvaro är ett av våra prioriterade mål och en förutsättning för ett framgångsrikt lärande. Vi har en stark tilltro till varje elevs orubbliga värde och förmåga att med rätt stöd själva se de vägar som är möjliga på vägen mot ett meningsfullt liv

 

Kontaktpersoner

Stefan Berg

Skolchef Magelungen Gymnasium

070 775 34 42
stefan.berg@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.