15 september

Studiero?

Ingen har väl undgått att det är full fart i skolan igen! Förutom allt det vanliga, har vi på Magelungen gymnasium Danvikstull bestämt oss för ett utvecklingsområde under höstterminen: studiero. Vi har märkt att upplevelsen av studiero i ett klassrum är komplicerad. Det kan vara så att de flesta upplevt den som god och ansett att det var tyst utan störningar, men att ändå en eller ett par upplever studieron som besvärlig. När man börjar peta i frågan handlar det också om den egna upplevelsen och det som stör inifrån. Vi kallar det differentierad studiero.

Vad gör vi då? En gång om dagen gör lärarna en exit ticket med eleverna där de genom smileys beskriver hur de upplevt studieron under lektionen. Vidare gör vi olika övningar kring studiero i mentorsgrupperna, till exempel utifrån MUST-begreppen: meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt. På detta sätt vill vi medvetandegöra och komma åt vad studiero är, hur den kan förbättras och förstås. En viktig fråga att utforska är också: Hur kan just jag bidra till bättre studiero?

Det här är en liten teaser då projektet precis är uppstartat så vi kommer att återkomma senare under höstterminen: Hur gick det sen?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *