27 maj

Elevrådet detta märkliga läsår

En viktig del av värdegrundsarbetet i skolan handlar om demokrati. Ett sätt att göra det är genom klassråd och elevråd. Det arbetet, läsåret 2020-2021, drog igång den 11 november 2020, med möten varannan vecka och klassråd däremellan, så att alla på skolan ska få möjlighet att komma till tals. Elevrådet ställdes ganska omgående inför stora utmaningar. Fjärrundervisning infördes över landet, och vi fick lära oss att ha möten på distans. Fokusområdet blev till stor del just distansstudierna, där många synpunkter kom in om hur de kunde förbättras. Det togs också fram ett par enkla trivselregler rörande distansstudier, som att läraren ska logga in först på mötet, och vara i tid, att räcka upp handen om mötena kräver det, stänga av mikrofonen när man inte har ordet och att bara använda chattfunktionen om mikrofonen inte fungerar, och bara till saker som hör till ämnet.

Elevrådet har också lyckats driva igenom några förbättringar på skolan. Det finns nu krokar på toaletterna. Matsedeln sätts nu upp utanför matsalen och även i SchoolSoft. Våning 5 har öppnat tidigare på morgonen när det har varit möjligt. Det efterlystes fler idrottsaktiviteter utanför lektionstid, och cykling vid Hellasgården kom igång. Inför nästa läsår hoppas vi att möten ska kunna ske på plats som vanligt – och att fokus mer kan komma att hamna på trivselaktiviteter och gemenskap!

Vid pennan och i elevråd på distans: Daniel Ekeroth, en av tre personalrepresentanter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *