1 december

"Vi reparerar och förändrar bilden av skola"

Vad utmärker programmet Individuellt alternativ hos oss, Loredana Ciambriello, specialpedagog?

– Om man önskar en skräddarsydd upplagd pedagogisk undervisning och plan för studierna, ska man gå här. Vi jobbar tätt, i team och runt elever. Specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt mentorer hjälper eleven med att formulera studiemål. Det är något som är svårt för många elever, men här är det en kontinuerlig process som pågår. Vi försöker få eleverna att uppleva framgångar i studier, och hoppas bidra till en positiv skolerfarenhet, eftersom de ofta kommer hit med att inte ha det. Vi jobbar med att reperara det och förändra bilden av skola.

Hur funkar det specialpedagogiska?

– Det sker ett stort detektivarbete inför att eleven tas emot. Vid första besöket har vi ett samtal om vad eleven önskar och behöver i form av hjälp och stöd. Vi får också en överlämning från grundskolorna.  Efter det arbetar vi fram insatser, som då blir mycket individinriktade. Det är viktigt att få så mycket bakgrund som möjligt för att lägga undervisningen på en lagom nivå, inte för lätt eller svårt, utan på en nivå för utveckling och utmaning. Där finns ju en del att önska från grundskolan så att eleverna slipper jobba dubbelt. Ibland saknas information i matriser och annan dokumentation. En del elever som går här har kanske inte gått i skolan på något år. Då gäller det att studieplanen är rimlig, som antal ämnen, längden på skoldagar och så vidare, men att vi ändå jobbar med höga förväntningar och utmaningar.

Konkret, hur ser det ut?

– Det är inte lätt för elever att beskriva vad de behöver. Vi jobbar med att öka medvetenheten kring detta. De har inte ofta vanan att uttrycka sig och vara delaktiga, men vi tränar dem på att formulera sig kring det pedagogiska. Det är tidskrävande och sker så gott som dagligen med mentorerna. Elevens egen delaktighet är a och o, och de har det här året på sig och därför är det viktigt att hitta den bäst framkomliga vägen. Därför har vi kontinuerliga check-ups.

Hur kopplas elevhälsan in?

– Elevhälsan är alltid inkopplad och ingår i teamet runt eleven. Generellt sett är elevhälsan alltid inkopplad vid antagningen, och någon från elevhälsan är ofta den första person eleven möter. Detta är också i förebyggande syfte, för att undanröjda eventuella hinder för inlärning.

Vart tar eleverna vägen sen?

– På samma sätt som vi är med i skolstarten, är vi också med i avslutet så vi vet att eleverna kommer rätt. Bland dem gick det individuella alternativet vårterminen 2021, var det flera som kom in på nationella gymnasieprogram eller yrkesintroduktion här hos oss. En del har valt andra program som estetiskt, VVS- samt fastighets- och samhällsprogram på andra gymnasieskolor. Andra har behövt fortsätta med det individuella alternativet.

Hur skulle du beskriva framgång?

– Solskenshistorierna är många, till exempel för elever som har upplevt mobbning i grundskolan, eller har haft en stor skolfrånvaro. De kommer hit med en bristande tillit till både vuxna och jämnåriga. Man har byggt upp en roll om vem man är och har svårt att bryta det. Men vi ser ofta elever som börjar våga tro på ett mål med fortsatta studier, som får tillit till den egna förmågan och att man klarar det. De blir mer och mer bekväma med att vara i skolan, tror på sig själva och att de klarar av saker. Efterhand klarar de att bryta mönster, skala av gammalt bagage som de inte vill bära längre och tillåta sig själva att vara den de vill vara.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *