13 oktober

Så mustar vi

I dessa äppeltider är det lätt att tänka på must. För Magelungen handlar Must sen 2014 om skolutveckling; Must som i Meningsfullt, Utvecklande, Stimulerande och Tryggt lärande. Hos oss på gymnasiet i Danvikstull är det Michaela Wide, yrkeslärare i pedagogiska ämnen på barn- och fritidsprogrammet, som sedan ett år är engagerad i projektet. Just nu är det tre till i gruppen: Susanne Lindberg Åkerberg, Anel Murtic och Marlene Frostberg.

Varför fångades du av Must-projektet, Michaela?

– Jag tilltalades av att försöka hitta ett verktyg så att vi på Magelungen har ett gemensamt språk kring lärande och utveckling. När jag gick med i Must-gruppen, visste jag vad begreppet var då min chef Helene Degerfelt implementerat det hos oss. Jag är intresserad av skolutvecklingsfrågor men förstod nog inte hur stort Must var. På våra möten är det skolutvecklingsfrågor som står i fokus. Vi tittar på det med våra Must-glasögon och ser hur vi kan göra för att alla på Magelungen ska jobba åt samma håll.

Hur tog du dig an att börja med Must på din egen arbetsplats?

– Det började med att vi skulle låta eleverna fylla i en självskattningsenkät kring Must-orden. Genast sa en elev: “Vadå meningsfullt, alla orden är ju samma sak!” Då stötte jag direkt på ett dilemma. Om inte eleverna förstår skillnaden mellan begreppen, hur ska jag då kunna använda dem i undervisningen och i mentorsgrupper. Jag insåg att jag måste börja med att packa upp orden så att alla, inklusive eleverna, förstår innebörden och kan skilja orden åt. Jag satte igång kooperativa övningar, till exempel fick eleverna göra tankekartor kring vad som är Meningsfullt, Utvecklande, Stimulerande och Tryggt. Utifrån det skapade jag fyra definitioner.

Berätta om hur du jobbat med Must?

– Jag har använt frågorna som exit tickets. På kortet för Utvecklande lärande står det: “Utvecklande är när du kan göra saker på olika sätt, veta vad du ska göra och att du känner att du får det stöd/feedback du behöver för att kunna jobba vidare.” Då kan jag fråga eleverna på vilket sätt de lärde sig nya saker, till exempel när vi avslutat ett moment i kursen. Det får eleverna att sätta ord på sina tankar och blir även ett slags kvitto på min undervisning.

Vad är på gång nu?

– Specialpedagogen Loredana Ciambriello föreslog att vi skulle samla Must-material i små lådor som vi kan ta med oss till klassrummen. Det håller jag på med nu. Varje begrepp i Must har sin egen låda och i den finns frågeställningar kring studieteknik, närvaro, utvärdering och inte minst arbetsro. Det sistnämnda är ett område vi ska fokusera särskilt på under läsåret. Jag är mest nöjd med att hela mitt arbetslag är intresserade och att vi bär processen tillsammans. Minst nöjd är jag över att jag ligger efter med själva lamineringen av kort till lådorna.

Till sist, vad har du för förhoppningar kring Must.

– Jag hoppas att begreppen och frågeställningarna kring dem ska ge näring till tankar och idéer. Min grej är att Must ska bli ett konkret arbetssätt. Jag prövade korten i utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare, vilket fungerade bra och gjorde att vi tillsammans fick syn på nya saker kring elevens skolgång. Korten ska möjliggöra en dialog och öppna upp samtal!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *