28 november

Hur laddad är du?Ovanstående fråga är ingen jag får när jag på morgonen ska ta mig an mina arbetsuppgifter. Däremot är det en fråga våra elever kan få vid lektionsstart. Under en föreläsning i våras fick vi se exempel på hur batterier kunde användas för att synliggöra elevernas olika energinivåer. De kunde även användas för att samtala med eleverna om vad som tar energi och vad som ger energi. Vi tyckte såklart att detta var värt att testa! Vår förstelärare Jenny tog snabbt fram en mall och klippte och laminerade klassuppsättningar av batterier med olika laddningsgrad. Till läsårsstarten fanns de klara för användning!


Batterierna har fyra olika laddningsgrader. Vår förhoppning är att eleverna ska bli medvetna om vad som kan orsaka en låg laddning och vad som förhoppningsvis kan bidra till att batteriet laddas på. Vilka olika laddningsstationer bör finnas? Ni som har läst våra tidigare inlägg känner till att vi jobbar mycket med tydliggörande strukturer, som bland annat ska bidra till att eleverna vet vad som förväntas av dem under lektionen. Vi har även skrivit om hur vi anpassar vår lärmiljö så att den bidrar till lugn och trygghet. Samtidigt är det också viktigt att eleverna själva får sätta ord på vad de behöver för att ”ladda sina batterier”, men också vad som tar energi från dem.Tillbaka till hur batterierna används. Det är vanligt att lärarna använder sig av batterierna vid lektionsstart, som incheckning. Syftet då är att få en lägeskoll och kunna anpassa planerat lektionsinnehåll till elevernas energinivå. Ett annat syfte kan vara att reflektera över vad som orsakar den låga energin och vad eleverna, som grupp eller individuellt, behöver för att ”ladda”. En låg energinivå på dagens första lektion kan såklart bero på att man till exempel inte har ätit frukost. Det kan också bero på att man tycker att det aktuella momentet är svårt. Det senare är inte alltid så enkelt att uttrycka. Vi upplever dock att det blir lite enklare om man kan förhålla sig till en bild och prata utifrån den. Vi kan då på ett konkret sätt ställa frågan ”Vad skulle behöva vara annorlunda för att ditt batteri ska kunna gå från orange till gult? Vad kan du göra och vad kan jag göra?”.

Vad tycker lärarna om batterierna?


Aino, lärare i svenska, tycker att batterierna är bra att använda både som incheckning och som utcheckning i slutet av lektionen. Hon brukar inledningsvis dela ut batterierna vid lektionsstart. Eleverna får därefter välja ett batteri utifrån var de energimässigt befinner sig. Vid lektionsslut får de möjlighet att välja ett nytt batteri. Lektionen avslutas med samtal om vad som gav energi respektive kostade energi. Aino understryker att det är viktigt att som lärare vara nyfiken på hur lektionen kan göras annorlunda för att inte kosta eleverna för mycket energi. Linda, lärare i religion och engelska, instämmer. Hon har även använt sig av batterierna för att bilda sig en uppfattning om hur mycket eleven upplever att hen kan om det som lektionen har handlat om. När batterierna används på det viset får eleverna samtidigt en bekräftelse på det de har lärt sig. ”Får jag rött eller gult så är det en indikation på att det finns något som vi behöver träna mer på och kanske på ett annat sätt”, säger Linda.

Vad tycker våra elever om batterierna?

Jag var själv nyfiken på den frågan och frågade Emilia som går på Introduktionsprogrammet. Nedan berättar Emilia vad hon tycker om att använda batterierna vid lektionsstart.


– Jag tycker det är bra. För då får lärarna veta, i början av lektionen, att just nu har jag inte så mycket energi och då vet lärarna att de kanske inte ska pusha mig. Det tycker jag är skönt. Jag tycker också det är bra att jag inte behöver gå fram och prata om hur jag mår. Jag kan bara visa mitt batteri.


Händer det att nivån kan ändras under lektionen?


– Ja, under lektionen kan jag ändra batteri. Lärarna använder dem i olika syften till exempel kan man visa hur mycket man vet om det vi ska arbeta med. I början kanske jag vet det som motsvarar orange. Men så lär jag mig mer och kan ändra till gul eller grön. Det händer också att läraren anpassar lektionen om alla är röda eller orangea och det tycker jag är skönt, att de vet läget.


Trots (eller tack vare?) batteriernas enkla design går det alltså att få ut otroligt mycket med hjälp av dem. Batterierna kan hjälpa lärare att ”ta tempen” på en klass både vad gäller energinivåer och kunskapsnivåer, i början av ett pass eller i slutet av ett pass. Även batterier kan alltså vara ett verktyg för att undanröja onödiga hinder och skapa en bättre inlärningssituation för eleverna.


Av Loredana Ciambriello