3 oktober

Elevrådet i vår skola


Idag är det en viktig dag för det är onsdag, och varje onsdag är det antingen klassråd eller elevråd. På klassråden träffas mentorsgrupperna och tar upp sådant som eleverna tycker är viktigt vad gäller exempelvis arbetsmiljö och elevinflytande. Varje mentorsgrupp har en elevrådsrepresentant, och ofta även en vice elevrådsrepresentant, som har till uppgift att föra vidare information från klassrådet till elevrådet och vice versa. Men vad händer egentligen när det är elevråd och alla elevrådsrepresentanter sluter upp? Är ni nyfikna på svaret ska ni läsa vidare! Jag har fått agera fluga på väggen och med öppna ögon och spetsade öron rapporterar jag nu från elevrådet till er läsare.Elevrådets dagordning


De flesta elevrådsrepresentanterna är i god tid till salen där elevrådet snart ska äga rum. De sitter vant på sina platser och dagordningen står redan prydligt uppskriven på tavlan. När elevrådets ordförande Oliver går igenom de punkter som ska behandlas så är varje stol i rummet tagen. Första punkten som behandlas är ”föregående protokoll” och ämnet skolfoto engagerar många. Vissa efterforskningar om huruvida skolfoto är möjligt eller inte har redan gjorts av en ambitiös elevrådsrepresentant som nöjt konstaterar att det skulle kunna vara möjligt, åtminstone om en majoritet av skolans elever vill ha det. Elevrådet beslutar att de ska låta mentorsgrupperna fylla i en enkät för att på så vis ta reda på hur många elever som vill ta skolfoto. Andra lika ambitiösa elevrådsrepresentanters efterforskningar visar att vissa förslag tyvärr behöver läggas ner eftersom de antingen varit för resurskrävande eller helt enkelt inte är praktiskt möjliga.


När det är dags för ”mentorsgruppernas punkter” tar varje elevrådsrepresentant upp det som har kommit upp i deras mentorsgruppers klassråd. En mentorsgrupp har exempelvis uppmärksammat problemet med att flaskor och burkar felaktigt slängs i papperskorgarna, varpå elevrådet diskuterar möjliga lösningar på detta problem.När den tredje punkten ”elevrådets punkter” ska avhandlas behöver jag titta på klockan för att se ifall inte mötet går över tiden. Jag konstaterar snabbt att elevrådet håller tiden med god marginal och detta trots att så mycket redan har hunnit avhandlas. Det är imponerande att elevrådet lyckas med den ädla konsten att få till effektiva möten. Hatten av för elevrådets ordförande Oliver som med stöttning av läraren Sofia så effektivt fördelar talutrymmet och ansvarsområdena mellan elevrådets alla representanter. Tillbaka till ämnet. En av elevrådets mer stående punkter handlar om rastaktiviteter och det ämnet diskuteras flitigt även idag.


Under den avslutande punkten ”övrigt” utreds bland annat halloween och hur det ska firas. En elevrådsrepresentant inflikar snabbt ”Vänta! Vi röstar!”. Det är en god och väldigt demokratisk idé. Omröstningen visar att en klar majoritet vill fira högtiden även i år. När möjliga halloween-aktiviteter kommer på tal så kryllar rummet av kreativa idéer. Frågan om hur halloween ska firas ska elevrådet även låta de olika mentorsgrupperna tycka till om, för annars vore det ju inte ett demokratiskt beslut. Det är lätt att imponeras över den ömsesidiga respekt som finns mellan elevrådsrepresentanterna och hur fint de kompletterar varandra.


Efter att prick 30 minuter har gått så ringer Time Timern och den ständiga sekreteraren Sabrina sätter punkt efter sista anteckningen till veckans protokoll. Elevrådets ordförande Oliver låter mig ställa två frågor till honom innan han ska gå iväg på lunch.


Du har nu varit elevrådsordförande i två år. Vad är det som gör att du fortsätter att iklä dig den rollen?


– Jag tycker att det behövs tydlig struktur i elevrådet och jag tycker att jag kan hålla en tydlig struktur. Sen är jag även ganska bestämd av mig. När det väl gäller och ifall någon avviker från ämnet så säger jag att ”det skriver jag upp på tavlan, och så återgår vi till det senare”.


Vad av allt som elevrådet har lyckats genomföra är du mest stolt över?


– Jag är mest stolt över våra fester. Vi har planerat alla festerna väldigt bra och elevrådet har tagit stort ansvar. Även skolvalet tycker jag att vi planerade extremt bra.


Elevrådet i våra sociala medier


Till sist vill jag, på skolans vägnar, tacka elevrådet för allt bra de gör för oss. Jag kan även avslöja att elevrådet kommer att synas mer i våra sociala medier framöver. Ett gott samarbete har just inletts.


Av Alexandra Nordberg