Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet på Magelungens gymnasium vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd. Här finns en lugn och trygg miljö med hög lärartäthet för dig att studera i.

Målet för Samhällsvetenskapsprogrammet är att läsa in en gymnasieexamen och uppnå högskolebehörighet. Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd som behövs för att kunna gå vidare med studier eller mot yrkeslivet. På skolan går det totalt ca 85 elever. Ca 16-17 av dessa tillhör IMA Försteget.​Undervisningsgrupperna består av 5-10 elever och vi har hög personaltäthet samt förstärkt elevhälsa.

Utbildningen följer målen för Samhällsvetenskapsprogrammet, se mer om detta på Skolverket. För att bli behörig till vårt Samhällsvetenskapliga program krävs att du har minst 12 godkända betyg från grundskolan där svenska, matte, engelska, samhällsorienterade ämnen samt ytterligare fem är godkända.

Du söker till oss via gymnasievalet.uppsala.se där du via bilaga, när du valt oss, skickar in en Frikvotsansökan till skolan. Du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året eftersom vi har successiv antagning om det blir en plats ledig. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Emelie Tannfors

SYV - tjänstledig


emelie.tannfors@magelungen.com