18 oktober

Vad är fusk?

I och med att artificiell intelligens, AI, är här, har frågan om fusk aktualiserats på en ny nivå. Det är förstås mycket tråkigt då vi ju hellre pratar om lärande, men här kommer en guide över hur vi ser på den nya situation som uppstått med den nya tekniken. 

  1. Det är den bedömande läraren som avgör vad som är tillåtna hjälpmedel under en examination. Ibland kan det vara okej att använda mobil, lärobok och anteckningar – men, KOM IHÅG, bara om läraren har godkänt det! 
  2. ”Men Chat GPT är ju ett utmärkt hjälpmedel”, kanske du tänker. Ja, men inte i en examinationsuppgift. Och bara när lärare säger att det är okej att använda ”boten”. Eftersom lärare också är myndighetsutövare måste det vara tydligt vad eleven kan och har lärt sig. När AI-teknik använts går uppgiften inte att använda som betygsunderlag.  
  1. Skollagen säger att en elev kan komma att bli avstängd, om:
    Eleven försöker, med otillåtna hjälpmedel eller på något annat sätt, att vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper. (5§17, punkt 2)
    Innan en avstängning blir aktuell har förstås annat föregåtts, såsom samtal. 
  2. Framöver kommer vi därför att arbeta mer med låsta dokument så att eleverna inte kan göra uppgiften utanför det särskilda tillfället. Även vårdnadshavare kan vara otillåtna hjälpmedel … Muntliga examinationer kommer också att bli vanligare. För de allra flesta blir det ingen skillnad, men vi i skolan måste kunna bemöta den nya teknikens möjligheter, både den negativa men också den positiva.  

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *