18 maj

Skolinspektionen var här

Att pandemin har krävt stora ansträngningar för skolan har väl inte undgått någon. I och med det behövde Skolinspektionen göra en framåtsyftande granskning utifrån tre frågor och därefter presentera rekommendationer för förbättring. Mötet skedde på distans, och med på det var representant från inspektionen, rektor och elever.

Frågorna som togs upp var hur rektorerna skapade förutsättningar för eleverna att nå målen, hur vi planerade och anpassade för att få med alla moment samt hur skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete gick till under perioder av fjärrundervisning. Glädjande nog fann Skolinspektionen att vi inte behövde några rekommendationer för förbättring. Vi hade med andra ord jobbat på bra utifrån samtliga frågeställningar.

I rapporten står det bland mycket annat: ”Några elever säger att det fungerar bra med fjärrundervisningen och trivs med den balans av när- och fjärrundervisning som idag finns på skolan.” Vidare: ”Eleverna beskriver att även om det funnits utmaningar med att hitta praktikplatser för genomförande av APL har alla intervjuade elever varit ute på praktik under innevarande vår.” Och slutligen: ”Eleverna berättar bland annat att de överlag inte har tappat motivation till att studera och att de upplever fjärrundervisning som mindre stressigt jämfört med närundervisning.”

Vi klarade den här pandemin, och sträcker på oss lite extra idag!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *