15 november

Prep-IMA

På vår skola arbetar vi aktivt och på flera olika sätt för att ständigt nå högre måluppfyllelse. Vi erbjuder exempelvis olika former av extra studier i form av Pluggcafé, Studiestuga och Självstudier. Årets nyhet på den här fronten heter Prep-IMA, där ”prep” kommer från ordet preparera och IMA är förkortningen för vårt utbildningsalternativ Individuellt alternativ. Vill du också veta mer om Prep-IMA? Då ska du genast läsa vidare.

Linda berättar om nyheten 


Läraren Linda ansvarar för utvecklingen av vårt IMA-program. Hon berättar gladeligen om nyheten som äger rum ett dubbellpass (två gånger 50 minuter) per vecka, torsdagar efter lunch.

 

– Vi har sedan några veckor tillbaka haft Prep-IMA. Det har gått till så att ämneslärarna på IMA har fått skicka önskemål på elever, som de bedömer har nära att nå målen i ämnet, till specialpedagog Loredana. Därefter har Loredana sammanställt vem som ska jobba med vad på Prep-IMA. Ämneslärarna ansvarar för att eleven vet vad hen ska arbeta med under preplektionen. Ämneslärarna ansvar även för att uppdatera uppgifter kontinuerligt. Nu, de första veckorna, har Svenska, Matematik och Biologi varit de tre ämnen som eleverna har jobbat med på preppen. Efter att eleverna har fokuserat på något av dessa ämnen under en tid så utvärderas detta för att se ifall de ska fortsätta med samma ämne, byta ämne eller sluta ha Prep-IMA på schemat.

En elevs perspektiv på Prep-IMA

Prep-IMA bemannas av två lärare och för närvarande är det åtta elever som har denna position i sina respektive scheman. En av dessa elever är Sofia och så här svarar hon på frågan om vad hon tycker om Prep-IMA.

– Det är bra att man har en extra lektion att plugga mer på. Ibland är det kul, men det kan vara lite jobbigt att det är ett dubbelpass och att det är obligatoriskt.

Avslutningsvis kan det vara intressant att veta ifall det redan nu går att se ifall måluppfyllelsen är högre. Linda svarar: ”Det som jag har märkt när jag läser matriserna, som ämneslärarna har fyllt i, är att det har varit en stor fördel för eleverna som har preppen”.

Av Alexandra Nordberg