7 februari

Likabehandlingsarbetet på vår skola

I veckan har eleverna fått ta del av skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling, elevversionen (klicka här för att se planen i sin helhet). Planen beskriver inledningsvis vad diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning är för något. Därefter beskrivs skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling.

Vårt förebyggande arbete i punktform

  • Uppstartsvecka vid skolstart, före det ordinarie schemat startar. Syftet med uppstartsveckan är att säkerhetsställa att nya elever får ett bra mottagande. Vi vill även underlätta för eleverna så att de lättare lär känna varandra och samtidigt stärka gruppen samt skapa trygghet och trivsel.
  • Mentorstid en halvtimme varje dag med bland annat temaarbete, klassråd och elevråd.
  • Rastvakter cirkulerar varje lunch för att säkerställa att skolmiljön är trygg.
  • En trivselenkät genomförs varje år.
  • Utvecklingssamtal en gång per termin.
  • Hälsosamtal hos skolsköterskan.
  • Torsdagsklubben.
  • Schemabrytande aktiviteter (friluftsdagar, utflykter, teaterbesök med mera).
  • Uppföljningskonferens en till två gånger per termin där personalen går igenom varje elevs aktuella situation och fångar upp eventuell problematik.
  • Elevhälsoteamet träffas varannan vecka för att gå igenom vilka stödinsatser som behövs vid bland annat en problematisk social situation.

Sist men inte minst beskriver skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling hur vi hanterar kränkningsärenden och konflikter på skolan. Nu, tillbaka till det förebyggande arbetet och ett konkret exempel på hur vi arbetar här.

Likabehandlingsarbete på mentorstiden

Just nu på mentorstiden arbetar vi med ett temaarbete som vi valt att kalla ”Koll på nätet”. Vi använder oss av webbverktyget med samma namn som har utvecklats av Pedagogiskt Centrum (på uppdrag av Attention Hisingen-Kungälv och i samarbete med Statens medieråd). I ”Koll på nätet” får vi följa den fiktiva pojken Alex som hamnar i olika besvärliga situationer på nätet, situationer som våra elever får ta ställning till. Vi är flera som ger tummen upp till detta material. Det är perfekt ifall en önskar diskutera sociala medier, näthat, sexuella kontakter på nätet och mobbning med sina elever. Utöver diskussionerna ger webbverktyget även tips på hur en agerar schyst på nätet samtidigt som det informerar om aktuella lagar och regler.


Det var lite om vad som händer hos oss på Magelungen Gymnasium Danvikstull. Ha en härlig helg så hörs vi snart igen!