22 januari

Hur går det till när man söker till Magelungen Gymnasium Danvikstull?

Det är brist på skolplatser i Stockholms län för elever som behöver ett mindre sammanhang med en hög grad av stöd och anpassningar. För oss betyder det att många elever söker sig hit – fler elever än det antal platser vi kan erbjuda. Antagningsarbetet börjar som regel redan i september året innan eleverna börjar här och håller sedan på ända till mitten av maj. Oftast är det vårdnadshavaren som tar kontakt med oss men det kan även vara avlämnande skola eller eleven själv.

Vägen hit påbörjas

När en elev intresserar sig för vår skola bjuder vi in till ett samtal som tar cirka 45 minuter. Då berättar vi lite om hur vi jobbar och vad vi har för förväntningar på oss själva och eleverna. Eleven får berätta lite om sig själv, sina önskemål och förväntningar på skolan. Vi tipsar även om öppet hus då våra elever finns på plats och berättar om skolan ur elevperspektiv. Vi kan ibland redan i detta samtal komma fram till att skolan inte kan erbjuda det ungdomen förväntar sig. Det kan också vara så att vi bedömer att ungdomen inte är i behov av så omfattande stöd som vår skola är uppbyggd kring. Så här beskriver en av våra elever sitt första besök hos oss:

Jag var väldigt nervös för jag ville så gärna få börja på skolan. Jag hade med mig min lärare. Kändes som att det inte skulle gå på ett annat gymnasium. Jag var lite nervös inför vad jag skulle säga. Vad ska jag berätta om mig själv? Sen när jag träffade Loredana [skolans specialpedagog] så blev jag lugn. Fick ett bra bemötande och ett bra intryck- ”Wow vilken mysig skola”. Loredana berättade om skolan och jag tyckte det var chilla frågor. Det var ingen intervju med svåra frågor utan jag fick berätta om vad jag behövde och varför jag kände att jag behövde gå här.

Hur söker man?

Om ungdomen med vårdnadshavare och vi är överens om att vår skola är ett passande alternativ så söker man till oss på samma sätt som till andra gymnasieskolor i länet. All information om detta finns på Gymnasieantagningen STORSTHLM. Om man vill ha hjälp med ansökningen så kontaktar man studievägledaren på sin egen skola. Tyvärr brukar vi bara ha utrymme att beakta dem som sökt till oss i första hand och utifrån det göra urvalet. Detta på grund av att många söker hit.

Vad händer sedan?

När sökportalen stänger för andra omvalet 15 maj, fördjupar vi oss i alla förstahandsansökningar. Avlämnande skola har skickat en bilaga där det framgår att eleven har behov av stöd och anpassningar i en mindre och sammanhållen miljö. Dessutom skickar vi ut en mall för pedagogisk kartläggning till alla avlämnade skolor som någon pedagog som känner eleven väl, fyller i. Om eleven sökt till något introduktionsprogram måste vi fatta beslut om antagning ihop med respektive hemkommun.

Besked

Den 1:a juli skickas svaren ut från gymnasieantagningen om man fått en plats direkt eller om man placerats på reservlista. Tyvärr kan vi inte ge några förhandsbesked trots att vi vet att många elever är oroliga. Alla elever som fått plats måste bekräfta att man vill ha platsen. Vi på skolan är även tacksamma om elever placerade på reservplats hör av sig direkt till oss om man önskar stå kvar som reserv eller om man accepterat annan skolplats.

Terminsstart

På antagningsbeskedet står alltid vilken tid uppropet äger rum i augusti. Några dagar innan får man även ett utskick i ett kuvert med lite olika handlingar som rör skolstarten. Om man undrar över något så brukar det vara bra att fråga så tidigt som möjligt. Våra kontaktuppgifter står på hemsidan (kontaktpersoner hittar du längst ner på den länkade sidan).