31 augusti

Vill du och din familj göra skillnad för en ungdom tillsammans med oss? 

Vi söker er som vill ge en ungdom positiva erfarenheter och som kan erbjuda en varm och stabil hemmiljö i cirka 9-12 månader. Ni finns för ungdomen en kort period av hens liv men kommer göra skillnad för alltid som behandlingsfamilj.  

Ni får förutom daglig handledning, stöd dygnet runt av behandlare samt tillgång till Magelungens alla utbildningar.  

Behandlingsteamet runt ungdomen och hens familj består av ungdomsbehandlare, familjebehandlare samt en behandlingsledare som håller i kontakten med ungdomens nätverk och professionella kontakter. 

Det behöver finnas en vuxen tillgänglig på heltid för ungdomen i behandlingsfamiljen. Vi tänker att ni är nyfikna och flexibla och att vi tillsammans stöttar en ungdom under tiden hen bor i er familj.  

 

Kontakta Camilla