8 januari

Magelungen är 1 av 20 RFF-certifierade företag som bedriver jour- och familjehemsvård.

Magelungens öppenvårdsenheter som arbetar med familjehemsvård är alla godkända av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och vi är certifierade av RFF, Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård.
I dag är vi 20 certifierade organisationer av de cirka 400 organisationer som erhållit tillstånd av IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.

RFF certifierar familjehemsorganisationer vilket innebär en kvalitetskontroll av verksamheterna samt möjliggör ett hållbart, utvecklande och säkert arbete för de placerade, familjerna, organisationerna och Sveriges kommuner. RFF har vidare till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn. Läs gärna mer på RFF:s hemsida.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *