Är du intresserad av uppdrag?

Kontaktpersoner

Camilla Götlund

Familjehemsrekryterare

073 50 448 06
camilla.gotlund@magelungen.com

Som familjehem eller behandlingsfamilj hos Magelungen erbjuder ni ett tryggt och välkomnande hem för ett barn eller en ungdom. Ni står för uppmuntran, positiv förstärkning och stabilitet. Som familj är ni aktiva i barnets eller ungdomens skolgång och fritid. Ni ser barnen här och nu, men tänker också långsiktigt för barnets bästa. Ni har tid, engagemang och ett ledigt rum i ert hem. Ni är måna om ett gott samarbete med alla inblandade runt barnet/ungdomen.

Som familjehem eller behandlingsfamilj för Magelungen får ni strukturerad handledning och stöd kontinuerligt under placeringstiden. Ni får löpande vidareutbildning och har fri tillgång till Magelungens alla utbildningar. Ni erbjuds jourhandledning som bemannas av behandlare dygnet runt. Här ingår ni ett personligt team där kvalité och omsorg över alla kring den placerade står högst.

Vi ersätter er insats med ett arvode samt omkostnadsersättning.

En grundlig utredning är av stor vikt för att på bästa sätt kunna matcha ett barn till er familj, men också för att vi ska kunna stötta Er på bästa sätt. Utredningen består av hembesök, utredande samtal, djupintervju, besök på kontoret, registerutdrag, referenssamtal samt grundläggande utbildning.

Som Funka behandlingsfamilj är du en del av ett team kring en ungdom som i övrigt består av ungdomsbehandlare, familjebehandlare och behandlingsledare. En vuxen i familjen behöver finnas tillgänglig på heltid och du har daglig kontakt samt handledning en gång i veckan med behandlingsledaren. Behandlingsledaren står för alla beslut kring barnet samt sköter all kontakt med nätverk och myndigheter. Ni som familj står för uppmuntran, positiv förstärkning och stöd i vardagen.  Ungdomsbehandlare och familjebehandlare arbetar parallellt med ungdomens och biologiska familjens relation och färdigheter. Målet med insatsen är att ungdomen efter ca nio månader kan flytta hem igen.

Som Funka Familjehem är ni ett förstärkt familjehem, där ni och barnet/ungdomen också får stöd av ungdomsbehandlare och familjebehandlare. Som familj får ni handledning en gång i veckan och ni stöttar samt är behjälplig i ungdomens kontakt med ungdomsbehandlare. Insatsen pågår under en tid, beroende på behoven, och målet är att behandlingen avslutas och ni fortsatt kan vara förstärkt familjehem.  

Som Förstärkt Familjehem får ni regelbunden handledning och stöd av Magelungens familjehemskonsulenter under tiden barnet eller ungdomen bor hos er.  Vi gör alltid, tillsammans med socialtjänsten, en trygg och stabil plan från start gällande umgänge, skolgång och fritid. Ni får kontinuerligt vidareutbildning och fortbildning av erfarna familjehemskonsulenter samt har fri tillgång till Magelungens utbildningar. Strukturerad handledning, med den placerade i fokus, sker regelbundet både individuellt samt i grupp. Ni har tillgång till handledning per telefon av behandlare dygnet runt. Vid behov kan en placering startas med behandlingsinsats för att stärka relationen mellan er och barnet eller ungdomen.

Förhandsgranskning av bild

Är du intresserad av att ha uppdrag som behandlingsfamilj eller familjehem och med det vara en del i våra team runt en ungdom så kontakta Camilla Götlund, familjehemsrekryterare på telefon 073-5044806 eller camilla.gotlund@magelungen.com så berättar jag mer.

Skicka ett meddelande