Vi söker er, par eller ensamstående, som vill ha uppdrag som behandlingsfamilj i Stockholm eller i Göteborg.

Kanske har ni länge tänkt att ni vill göra något för barn och ungdomar som behöver extra stöd? Du kanske studerar, sköter en verksamhet hemifrån eller vill förlänga din föräldraledighet.

Som behandlingsfamilj tar ni emot en ungdom i ert hem under en begränsad tid. Behandlingsuppdraget är nio till tolv månader och målet är att ungdomen flyttar hem igen till sin familj. Under behandlingstiden behöver en vuxen finnas tillgänglig hemma på heltid, detta arvoderas ni för. Som behandlingsfamilj ingår ni i ett team som består av behandlingsledare, en ungdomsbehandlare och en familjebehandlare. Läs mer: Funka + Behandlingsfamilj

Som behandlingsfamilj skapar ni förutsättningar för goda kompisrelationer, uppmuntrar till en aktiv fritid och möjliggör en fungerande skolgång. Innan er första placering får ni en tvådagars utbildning i behandlingsmodellen. Ni ingår i en handledningsgrupp som träffas en gång i veckan och har tillgång till stöd via telefon dygnet runt.

Om detta låter intressant och du vill veta mer så kontakta oss för mer information om uppdraget som behandlingsfamilj.

Camilla Götlund, familjehemsrekryterare
073 50 44 806
camilla.gotlund@magelungen.com

Lottie Engwall, chef Magelungens familjehemsvård
070 30 22 366
lottie.engwall@magelungen.com

 

 

Kontaktpersoner

Camilla Götlund

Familjehemsrekryterare

073 50 448 06
camilla.gotlund@magelungen.com

Lottie Michélsen Engwall

Chef Magelungen familjehemsvård

070 30 22 366
lottie.engwall@magelungen.com