Vill du ha uppdrag som behandlingsfamilj?

Kanske har ni länge tänkt att ni vill göra något för barn och ungdomar som behöver extra stöd? Du kanske studerar, sköter en verksamhet hemifrån eller vill förlänga din föräldraledighet.

Som behandlingsfamilj tar ni emot en ungdom i ert hem under en begränsad tid. Behandlingsuppdraget är nio till tolv månader och målet är att ungdomen flyttar hem igen till sin familj. Under behandlingstiden behöver en vuxen finnas tillgänglig hemma på heltid, detta arvoderas ni för. Som behandlingsfamilj ingår ni i ett team som består av behandlingsledare, en ungdomsbehandlare och en familjebehandlare.

Som behandlingsfamilj skapar ni förutsättningar för goda kompisrelationer, uppmuntrar till en aktiv fritid och möjliggör en fungerande skolgång. Innan er första placering får ni en tvådagars utbildning i behandlingsmodellen. Ni ingår i en handledningsgrupp som träffas en gång i veckan och har tillgång till stöd via telefon dygnet runt.

Om du tycker det här låter spännande och du vill veta mer så hör gärna av dig så berättar vi mer.

Camilla Götlund, familjehemsrekryterare
073 50 44 806
camilla.gotlund@magelungen.com

Lottie Engwall, chef Magelungens familjehemsvård
070 30 22 366
lottie.engwall@magelungen.com

Kontaktpersoner

Lottie Engwall

Vik. chef Öppenvården

070 30 223 66
lottie.engwall@magelungen.com

Camilla Götlund

Familjehemsrekryterare

073 50 448 06
camilla.gotlund@magelungen.com