9 juni

"Jag hade redan när jag var nyutbildad ett brinn för att arbeta med ungdomar med svårigheter och föräldrar som hade det tufft".

Möt Daniel Riddez som berättar om utvecklingen inom familjehemsvården på Magelungen.

Vem är du?
Jag heter Daniel Riddez och har jobbat på Magelungen i 28 år. Jag är VD för Magelungen och går i pension nu i juni.

Kan du berätta lite om din karriär inom Magelungen?
Jag hade redan när jag var nyutbildad vid socialpedagoginstitutet ett brinn för att jobba med ungdomar med svårigheter och föräldrar som hade det tufft. Vi var fyra stycken från samma klass som fick fria händer att skapa ett ungdomshem.

Vi startade Magelungens första heldagsverksamhet i Farsta. Vi tyckte att många ungdomar kunde komma till oss på dagtid och fortsätta bo hemma. Vår inställning var att om man har ett nätverk så ska man använda sig av det. Vi hade mycket fokus på familjen jämfört med våra konkurrenter, vi var mer systemiska och hade en idé om att vi i personalen inte behövde tycka exakt lika om teorier och metoder. Vi delade upp oss och var två som arbetade med miljöterapi, två med familjeterapi och två med individualterapi. Det gav flera olika perspektiv på det vi gjorde och vi gick vår egen väg. I början var jag inställd på att jobba med behandling och hade ingen tanke på att bli direktör, men jag blev föreståndare på ungdomshemmet vi startade och på den vägen är det.

Jag har alltid haft en lust till att vi ska erbjuda det bästa och tycker att vi tidigt lyckades sticka ut inom miljöterapi, förändringsarbete och nätverksfokus. Vi tog många initiativ till utbildning och handledning och kämpade för att vårt jobb skulle klassas som ett “riktigt yrke” som krävde högskoleutbildning.

Vad tycker du karaktäriserar Magelungen?
Den röda tråden hos Magelungen är relationen till ungdomarna och deras föräldrar. Vi skapar ett sammanhang där vi tillsammans kan jobba med förändring och vi krokar arm med föräldrarna och deras ungdom. Vi är nyfikna och lyssnar. Vi har ungdomarna i fokus i alla våra verksamheter och vi behöver vara där på ungdomarnas villkor för att kunna skapa möjligheter och lust exempelvis till skolan. Jag kan känna mig stolt och glad över vår värdegrund och synen på samverkan och att vi faktiskt fått till det.

Hur har det varit att arbeta i ett medarbetarägt företag?
Det har varit något av det roligaste. Jag är helt övertygad om att ansvarstagande och kvaliteten i jobbet har påverkats av att man är del i företaget.

Hur kommer det sig att Magelungen började arbeta med familjehemsvård?
2003 började vi arbeta med ett behandlingsprogram där man jobbade i team och där ungdomen placerades i en behandlingsfamilj, som i Funka + Behandlingsfamilj. Vi tyckte att det här sättet att jobba på var intressant utifrån att programmet baserades på social inlärning, det var fokus på familjen och nätverket och det placerade barnet skulle flytta hem igen.

Vad har du för tankar om framtiden för Magelungens familjehemsvård?
Jag tror att det är familjehem som gäller för ungdomar med antisocial problematik. Målet att de ska hem tycker jag om, ifall det går. Jag tycker att familjehemsvården är en viktig del för Magelungen.

Vad har varit roligast under din tid på Magelungen?
Att få vara kreativ och tänka nytt och att vi har valt att gå vår egen väg. Vi använder mycket av det vi lär oss och skapar nytt som blir framgångsrikt. Att se alla kompetenta medarbetare och att vi växer, vi har ju gått från åtta – tio medarbetare till att vara över 400 personer idag. Vi håller god kvalitet, har utbildade medarbetare och vårt arbete bygger på evidens.

Har du några tips till behandlingsfamiljer och familjehem?
Jag önskar att de känner att de är en del av Magelungens gemenskap och att de tar del av Magelungens utbud på olika sätt, till exempel hos Akademin. Go for it!

Tack för den här tiden Daniel!
/Camilla och Karoline

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *