5 april

”Vi ser var behoven finns och sedan utvecklar vi verksamheten utifrån det.”

Vi har intervjuat Åsa Blom som är VD för Magelungen. Vi ville fråga henne om hennes tankar kring familjehemsvård och lära känna henne lite mer.

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag heter Åsa Blom och arbetar sedan juni 2021 som VD på Magelungen. Jag bor i Västerås med min man och våra två barn, 9 och 11 år gamla. Vi bor på en bondgård som tidigare varit mina föräldrars.
Jag har alltid varit intresserad av människor och har arbetat för att människor som behöver stöd ska få det bästa. Jag är utbildad lärare och har arbetat med elever i omfattande behov av särskilt stöd. Jag har arbetat som rektor och vidareutbildade mig till civilekonom. Mitt uppdrag innan jag började på Magelungen var som utbildningsdirektör för Pysslingens skolor. Jag har alltid arbetat med eller för barn och ungdomar.

Vilken erfarenhet har du av familjehemsvård?
Jag har ingen egen erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård men när jag var liten tog mina föräldrar emot barn på sommaren som fick bo hos oss. Det var spännande att de bodde hos oss och barnen som kom blev en del i vår familj. Jag har en nära väninna vars föräldrar var familjehem när vi växte upp och på så sätt blev det naturligt för mig att barn kunde bo i andra familjer än sin egen.

Vad är roligast i jobbet?
Roligast är att vi på Magelungen tillsammans arbetar för och säkerställer att barn och ungdomar får det bästa vad gäller behandling, skola och familjehemsvård. Det är ett ständigt pågående arbete med att vara uppdaterade och att kunna erbjuda det som gör skillnad för barn och ungdomar. Vi ser var behoven finns och sedan utvecklar vi verksamheten utifrån det.

Vad kan vara en utmaning?
En utmaning är att ha blicken några år framåt och att ligga steget före så vi styr dit vi gör mest nytta och inte reagerar i efterhand.

Vad tänker du om familjehemsvårdens arbete framåt?
Magelungen ska vara en aktör i samhället som erbjuder stöd på olika sätt och familjehemsvården är en viktig del av det. Jag vill att vår familjehemsvård ska växa och bidra med kloka och trygga familjer där barn och ungdomar kan bo en kortare eller längre tid. Vid behov har familjer, barn och unga även möjlighet att ta del av våra behandlingsprogram. Som exempel är vårt behandlingsprogram Funka Behandlingsfamilj ett alternativ till vård på HVB. Det kan verkligen göra stor skillnad för en ungdom och hens familj. Målet är att ungdomen ska flytta hem igen så både ungdomen och föräldrarna deltar under hela behandlingstiden. Det är en viktig samhällsinsats!

Har du något tips? 
Att ni familjer som får uppdrag av oss använder er av det stöd som familjehemsenheten och behandlarna ger men också att ni kan tar del av de utbildningar som Magelungens Akademi erbjuder. Titta på vår hemsida, det finns mycket intressanta utbildningar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *