7 december

För dig som är förälder

Magelungen erbjuder många olika stödinsatser för barn, ungdomar och deras familjer (se vidare på vår hemsida). Vid placering av ett barn/en ungdom i familj erbjuder vi tre olika typer av familjehem; 
Funka Behandlingsfamilj, Funka Familjehem och Familjehem.  

För oss är det viktigt att du som förälder är delaktig i placeringen och möjlighet till eget stöd i form av familjebehandling finns. Vi har kompetenta behandlare som lägger fokus på dina styrkor i samtalen. Vi ser vikten av att vi alla är ett team runt ditt barn för att målen med insatsen ska uppnås.  

Våra familjehem är trygga och stabila och ni träffas hemma hos familjen inför en eventuell placering. Vi arbetar alltid efter den vårdplan som socialtjänsten skrivit. 

Funka Behandlingsfamilj: Om ditt barn ska bo i en behandlingsfamilj så kommer ni föräldrar ha samtal med familjebehandlare en gång i veckan samt ha samtal tillsammans med ert barn och ungdomsbehandlare. 
Ert barn kommer vara hemma regelbundet så ni får träffas och träna på det som varit svårt innan placeringen. Efter ungefär 9-12 månader är tiden i behandlingsfamiljen klar och ni fortsätter tillsammans hemma med behandlare. Funka Behandlingsfamilj kan vara ett bra alternativ till HVB och det finns ett team som stöttar ditt barn dygnet runt.  

Funka Familjehem: Magelungens egna familjehem är grundligt utredda samt utbildade och finns där för ditt barn under placeringstiden. Funka Familjehem är ett stöd som ett familjehem kan få om det finns risk för att ditt barn ska behöva byta familjehem. Vi erbjuder då en ungdomsbehandlare till ungdomen och en familjebehandlare till familjehemmet för att tillsammans försöka lösa de konflikter som uppstått så att ungdomen kan bo kvar. Funka Familjehem är även en bra start vid en placering för att kunna lägga en bra grund och en trygg planering kring barnets behov och för att ert umgänge ska fungera så bra som möjligt.  

Familjehem: Vi har även förstärkta familjehem där en familjehemskonsulent finns för familjehemmet. Vi träffar familjerna regelbundet för handledning och stöttar i deras uppdrag att ta hand om ditt barn. Familjehemmet är engagerade i umgängen med er föräldrar genom att skjutsa och ibland även delta.  

Läs vår artikel där en mamma berättar om sina upplevelser när hennes barn bodde i behandlingsfamilj.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *