28 februari

Skolutveckling genom kollegialt lärande

Skolutveckling genom kollegialt lärande

Varje torsdagsmorgon träffas all pedagogisk personal på Magelungen Gymnasium Göteborg för att gemensamt arbeta med skolutveckling. Syftet med våra möten är att vi ska lära oss av varandra och tillsammans utveckla den pedagogiska verksamheten så att den blir så bra som möjligt. Vårt gemensamma fokus under dessa möten är att forska kring frågor om vad vi i personalen kan göra för att förbättra undervisningen på skolan.

Vi har inga förbestämda utvecklingsområden under dessa möten. Tanken är att vi ska utveckla det som vi redan gör i vardagen. Vi utgår från våra egna vardagsproblem och forskar kring dessa problem ur olika perspektiv. Forskning för oss innebär att vi kartlägger undervisningen så brett vi kan. Det kan exempelvis handla om att samla in elevers eller lärares erfarenheter, men också forskning och vårdnadshavares tankar och kunskaper för att sedan hitta mönster och dra nya lärdomar och slutsatser från detta. Dessa lärdomar och slutsatser leder senare till handling. Med andra ord kommer vi att ändra vår undervisning utifrån det vi lär oss av varandra.

Man skulle kunna säga att problemen blir drivkraften för vår skolutveckling. Detta arbetssätt brukar kallas lärandebaserad skolutveckling, problembaserad skolutveckling eller lösningsfokuserad skolutveckling. Kärt barn har många namn. För att innehållet inte ska bli för spretigt och dra åt olika håll har vi inledningsvis jobbat fram en helhetsidé, eller vision. Helhetsidén sammanfattar hur personalen på skolan vill att skolan ska vara och fungerar som en grund för lärandet under mötestiden.

Just nu arbetar vi i två grupper med två olika problemområden. En grupp forskar om pedagogiska insatser för att höja måluppfyllelsen, det vill säga se till att eleverna når godkända betyg. Den andra gruppen forskar om vad lärare kan göra för att öka elevernas självständighet under lektionen. Det är viktigt att understryka att båda forskningsområdena handlar om vad vi lärare ska göra för att det ska bli bättre, inte vad eleverna ska göra.

Vår helhetsidé:

En lärare på Magelungen Gymnasium Göteborg förbereder på ett sådant sätt att eleven upplever trygghet och förutsägbarhet. Undervisningen är meningsfull med tydlig start, förlopp och avslutning i syfte att skapa motivation och självständighet. I efterarbetet lägger läraren vikt vid återkoppling och utvärdering av undervisningen både självständigt, kollegialt och tillsammans med eleverna.

En elev på Magelungen Gymnasium Göteborg ska uppleva trygghet i skolmiljön och i sina relation, delaktighet i undervisningen och förutsägbarhet i allt skolarbete. Alla elever får relevant återkoppling och har vetskap om vart hen är på väg. På skolan får varje elev möjlighet att utveckla sociala och kommunikativa färdigheter, demokratiska rättigheter och skyldigheter samt kunskaper för att självständigt och under eget ansvar klara skolarbetet såväl som livet utanför skolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *