Helena Preisler

Behandlingschef

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

Har du en fråga om placering?

Vid förfrågan kontakta Helena Preisler, chef på familjehemsenheten
tel: 070-552 72 17 eller helena.preisler@magelungen.com för mer information.

Magelungen erbjuder grundligt utredda och utbildade behandlingsfamiljer och familjehem. Det är våra öppenvårdsenheter som arbetar med behandlingsprogrammen Funka Behandlingsfamilj och Funka Familjehem. Vi har även förstärkta familjehem runtom i landet där konsulenter står för stöd och handledning.

Våra familjer får kontinuerligt vidareutbildning och fortbildning av erfarna behandlare och familjehemskonsulenter samt har fri tillgång till Magelungens utbildningar då de har uppdrag av oss. Strukturerad handledning med den placerade i fokus sker regelbundet, individuellt samt i grupp. Familjerna har tillgång till jourtelefon som bemannas av behandlare dygnet runt.

Våra behandlingsfamiljer finns idag i Stockholmsområdet och Skåne. Du kan alltid kontakta öppenvårdsenheterna på respektive ort om du vill ha mer information.

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO och vi är medlemmar samt certifierade av RFF
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

 

 

 

 

Här finns vi