Camilla Joneson

Enhetschef i Gävle

070 302 50 11
camilla.joneson@magelungen.com

Gävle Öppenvårdsprogram

FUNKA BehandlingsfamiljFUNKA FamiljehemFUNKA hemmaHSP - Hemmasittarprogram

Gävle

Gävle Öppenvårdsprogram erbjuder strukturerade insatser för barn/ungdomar och deras familjer: Funkaprogram och Hemmasittarinsatser

I vårt öppenvårdsteam arbetar tre familj -och ungdomsbehandlare.

Följande kompetens finns hos personalen:

Socionom
Beteendevetare
Psykiatriskötare

 • Traumamedveten omsorg
 • Neuropsykiatri
 • Kognitiv beteendeterapi (steg 1)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI motiverande intervjuer
 • Systemisk familjeterapi
 • Påbyggnadsutbildning inom psykiatri såsom DBT (dialektisk beteendeterapi)
 • Påbyggnadsutbildningar inom KBT
 • Suicidprevention

Beroende/missbruk:

 • ACRA, CRA; CRAFT, HAP haschprogrammet, ÅP återfallsprevention, Spelfriheten samt
 • Steg 1 KBT med inriktning beroende/mindfulness
 • Certifierad gruppledare för icke-våld för män

Hitta hit

Norra Skeppsbron 3C,
803 10 Gävle, Sverige

Visa karta