Familjehemsvård

Magelungen arbetar främst med familjehemsvård i kombination med våra behandlingsprogram och vi har sedan 2002 arbetat tillsammans med behandlingsfamiljer.
Vi startade med att arbeta enligt MTFC programmet men har sedan många år vårt eget behandlingsprogram Funka  Behandlingsfamilj.

Behandlingsfamiljen ingår i ett team med tre behandlare och familjens primära uppgift är att erbjuda en trygg bas där ungdomen får träna på de färdigheter som de tillgodogör sig i sin behandling. Insatsen är tidsbegränsad och målet är att ungdomen flyttar hem till sina föräldrar.

Funka Familjehem är en insats där den placerade ungdomen går i behandling och familjehemmet har sin behandlare. Ofta får vi uppdrag att tillsammans med ett familjehem och en ungdom arbeta för att motverka sammanbrott i familjehemmet.

Vi har även konsulentstödda familjehem där placeringar ofta startas med en kortare behandlingsinsats för att stärka relationen mellan familj och ungdom.

Det är våra öppenvårdsenheters behandlingsteam som arbetar med behandling i behandlingsfamiljer och familjehem och vi finns i Helsingborg, Gävle, Stockholm, Göteborg, Västerås och Örebro.

Vid förfrågan kontakta Helena Preisler, chef på familjehemsenheten, på
tel: 070-552 72 17 eller helena.preisler@magelungen.com för mer information. Du kan också kontakta öppenvårdsenheterna på respektive ort om du vill ha mer information.

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.
Vidare är Magelungen certifierad av RFF (Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

Är du intresserad av att ha uppdrag som behandlingsfamilj eller familjehem och med det vara en del i våra team runt en ungdom så kontakta Camilla Götlund, familjehemsrekryterare på telefon 073-5044806 eller camilla.gotlund@magelungen.com.

Titta gärna in på vår blogg så får du träffa några av våra behandlare!

 

Kontaktpersoner

Helena Preisler

chef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

Camilla Götlund

Familjehemsrekryterare

073 50 448 06
camilla.gotlund@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.