Familjehemsvård

Våra öppenvårdsenheten i Helsingborg, Gävle, Stockholm och Örebro har nu lediga behandlingsfamiljer.
Kontakta Familjehemsenhetens chef, Helena Preisler på tel: 070-552 72 17 eller mejla helena.preisler@magelungen.com för mer information.
Du kan också kontakta öppenvårdsenheterna på respektive ort. 

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.
Vidare är Magelungen certifierad av RRF (Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

Öppenvårdsenheterna finns  i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Västerås och Örebro.

Vi arbetar främst med familjehemsvård i kombination med våra behandlingsprogram

Vid förfrågan kontakta respektive enhet eller Helena Preisler, Magelungens familjehemsvård. Tel: 070-5527217.

 

Kontaktpersoner

Helena Preisler

chef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.