Familjehemsvård

Våra öppenvårdsenheter i Helsingborg, Gävle, Stockholm och Örebro har nu lediga behandlingsfamiljer.
Kontakta Familjehemsenhetens chef, Helena Preisler på tel: 070-552 72 17 eller mejla helena.preisler@magelungen.com för mer information.
Du kan också kontakta öppenvårdsenheterna på respektive ort. 

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.
Vidare är Magelungen certifierad av RFF (Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

Öppenvårdsenheterna finns  i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Västerås och Örebro.

Vi arbetar främst med familjehemsvård i kombination med våra behandlingsprogram

Vid förfrågan kontakta respektive enhet eller Helena Preisler, Magelungens familjehemsvård på telefon 070-5527217.

 

Är du familjehem och är intresserad av att vara en del i våra team runt en ungdom så kontakta Camilla Götlund, familjehemsrekryterare på telefon 073-5044806.

 

Kontaktpersoner

Helena Preisler

chef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.