Kalle Dahlin

Behandlingschef Helsingborg

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Helsingborg Öppenvårdsprogram

FUNKA BehandlingsfamiljFUNKA FamiljehemFUNKA hemmaHSP - HemmasittarprogramÖppenvårdsprogramTryggare Barn

Helsingborgs öppenvårdsprogram erbjuder Hemmarsittarprogrammet, Funka Hemma, Funka Familjehem och Funka Behandlingsfamilj.

Hemmasittarprogrammet är ett manualbaserat behandlingsprogram där man arbetar multimodalt, intensivt, på hemmaplan utifrån inlärnings- och systemisk teori samt med kognitiv beteendeterapi som grund. Behandlingsteamet består av två personer och behandlingen är uppdelad i tre faser; kartläggningsfas, behandlingsfas och vidmakthållandefas.

Funka Hemma, Funka Familjehem och Funka Behandlingsfamilj är behandlingsprogram i tre steg där man arbetar multimodalt, intensivt och på hemmaplan utifrån inlärnings- och systemisk teori. Teamet består av 2-3 personer och arbetar med barnet såväl som föräldern. Om behov finns kan teamet kompletteras med färdighetstränare och /eller familjepedagog. Behandlarna samordnar och leder insatsen inom den unges nätverk och samverkar med aktörerna runt omkring. Funka är en intensiv stöd och behandlingsinsats med syfte att undvika placering utanför hemmet, trygg hemgång efter placering utanför hemmet och undvika sammanbrott i familjehem.

 

Hitta hit

Kullagatan 30,
Helsingborg, Sverige

Visa karta