Bli behandlingsfamilj

Vill du bli en del av vårt behandlingsteam som jobbar för att stötta och hjälpa ungdomar till att göra förändringar i sitt liv?

Bli behandlingsfamilj!

Kanske har ni länge tänkt att ni vill göra något för barn och ungdomar som behöver extra stöd? I så fall kan detta vara en bra möjlighet. Som behandlingsfamilj öppnar ni ert hem för en ungdom under en begränsad tid. Behandlingsuppdraget kan vara upp till ett år och målet är att ungdomen flyttar hem igen till sin familj.

För att kunna erbjuda ett tryggt boende för ungdomen under behandlingstiden behöver en vuxen finnas tillgänglig hemma på heltid. Du kanske studerar, sköter en verksamhet hemifrån eller vill förlänga din föräldraledighet?
Under tiden ni har uppdrag som behandlingsfamilj så ingår ni i ett team som består av behandlingsledare, en ungdomsbehandlare och en familjebehandlare.

Ert uppdrag är att stötta och hjälpa ungdomen till att göra förändringar i sitt liv. Som behandlingsfamilj är ni trygga vuxna som skapar förutsättningar för goda kompisrelationer, uppmuntrar till en aktiv fritid och möjliggör en fungerande skolgång.
Ni är en viktig del i behandlingsarbetet och innan er första placering får ni en två dagars utbildning. Ni ingår i en handledningsgrupp som träffas en gång i veckan och ni har tillgång till stöd via telefon dygnet runt. En vuxen behöver vara tillgänglig hemma på heltid med ett arvode motsvarande cirka en behandlingsassistents lön. Det går bra att dela på uppdraget, det viktiga är att någon finns tillgänglig för ungdomen.

Kontaktpersoner

Kalle Dahlin

Behandlingschef Helsingborg

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com