Introduktionsprogram för elever med diagnos inom Autismspektrumtillstånd

Våra introduktionsprogram vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år och som av olika anledningar inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög lärartäthet.

Målet för introduktionsprogrammetär att förbereda dig för studier på Nationellt program, Yrkesintroduktion, Programinriktat val eller individuellt alternativ, eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola eller ​KomVux. Du kan också välja att förbereda dig för att kunna gå ut i yrkeslivet via praktikplats ​. Eller varför inte kombinera studier med praktik?

Undervisningen är i stort sett helt individuell. Alla elever arbetar i skolan med olika ämnen på olika nivåer samtidigt i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö. Vi försöker att möta varje elevs behov. Alla elever får ett individuellt anpassat schema.

Studietiden på Individuellt Alternativ varierar beroende på vilka förkunskaper Du har och hur motiverad Du är att studera. För oss är det viktigt att vi tillsammans hittar en studiesituation som fungerar.

Vi har hög personaltäthet och förstärkt elevhälsa.

Du söker till oss via gymnasievalet.uppsala.se Men du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året eftersom vi har successiv antagning om det blir en plats ledig. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Emelie Tannfors

SYV


emelie.tannfors@magelungen.com