erbjuder mer insatser utifrån att de boende behöver mer stöd för att uppnå sina mål med placeringen.

Samordnare

Samordnaren sköter all samordning kring den unga vuxna och dennes nätverk utifrån det individuella uppdraget. Samordnaren utformar tillsammans med den boende, nätverket och uppdragsgivaren målformuleringar och genomförandeplaner (BBIC).

I det fortsatta arbetet kring dessa mål är det samordnarens uppgift att stötta och inspirera den boende att frigöra sina resurser för att jobba mot ett självständigt liv.

En del av arbetet är att praktiskt följa med på möten, sjukhusbesök, skolmöten mm. Samordnaren fungerar även som bollplank till den boende för att ge möjlighet till personlig utveckling och ansvarstagande.

Lägenhetsträffar

Samordnaren besöker den boende vid minst ett tillfälle i veckan.  Utgångspunkten för träffarna är att samordnaren i samarbete med den boende arbetar mot de mål och delmål som gjorts upp. Det kan vara praktiska inslag såsom att boka tvättstuga, laga mat, städa samt hjälp att ta kontakt med myndigheter och planering av veckan. Utöver dessa träffar har samordnaren och den boende kontakt via sms och telefon samt andra inbokade möten som rör den boendes livssituationen.

Träning

Vi anser att psykisk och fysisk hälsa går hand i hand och lägger därför extra fokus på den boendes hälsa. Den boende får möjlighet att prova olika träningsformer och samordnaren diskuterar och inspirerar till ett hälsosamt liv. Därför sponsrar vi delar av avgiften till olika fritidsaktiviteter.

Jourtelefon

På kvällar, nätter och helger finns det en rådgivande jourtelefon. Här kan den boende få råd och hjälp av personal i aktuell situation som uppstått. Vid akuta situationer kan också nätverket kontakta jouren.