Här är den boende igång i en daglig sysselsättning och har nått en stabil självständighet.

Samordnare

Samordnaren utformar tillsammans med den boende, nätverket och uppdragsgivaren målformuleringar och genomförandeplaner (BBIC), som regelbundet utvärderas.

Möten sker på Magelungen BOs kontor. Vid behov görs det lägenhetsträffar av personal från Magelungen BO

Jourtelefon

På kvällar, nätter och helger finns det en rådgivande jourtelefon. Här kan den boende få råd och hjälp av personal i aktuell situation som uppstått. Vid akuta situationer kan också nätverket kontakta jouren..