Magelungen BO

till verksamheten

08 712 05 16

Tina Dacke

Behandlingschef Stödboende

073 626 48 81
tina.dacke@magelungen.com

Stockholm Magelungen BO

Stödboende

Stockholm

BO lägenheter erbjuder eget boende med designat upplägg och jourtelefon dygnet runt. Lägenheterna finns i olika stadsdelar i Stockholm.
Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att designa att ”rätt boende kommer till rätt bo”.

Målgrupp

Vår målgrupp är unga vuxna. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi arbetar med varierande problematik. Det kan vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial problematik och riskbeteende för att utveckla missbruk eller kriminalitet. Vi tar även emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt unga med hedersrelaterad problematik.

Boende

I BO- lägenhet bor unga vuxna i ett eget hushåll i form av träningslägenheter som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd, tv, dator och telefon.

En förutsättning för boendet på Magelungen BO är att den unga vuxna uppnått en viss grad av självständighet och kan sova själv. Vidare krävs att den boende har en planerad verksamhet under dagtid som t.ex. studier, praktik/arbete eller är på väg att påbörja något sådant.

Den boende måste acceptera det boendekontrakt som gäller för boendeformen och ha någon form av försörjning antingen via Magelungen BO´s försörjningsstöd, studiebidrag eller lön. Tanken är att den unga vuxna skall flytta till eget boende efter vistelsen på Magelungen BO. Boendeformen lägger vikt vid att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna leva ” Ett Självständigt Liv – ESL”. Det är därför viktigt att redan från starten kartlägga vad den boende behöver träna på samt var den unga vuxna skall bo efter tiden i lägenheten.

Vår tanke med de tre stödnivåerna är att vi tillsammans med den unga vuxna ska kunna trappa ner stödet i samband med att den boende blir mer självständig. Vi utvärderar kontinuerligt stöd och behov utifrån de olika stödnivåerna.

Hitta hit

Bondegatan 37,
Stockholm, Sverige

Visa karta