Ansökan Magelungen Liljeholmen

Dessa program erbjuder Magelungen Liljeholmen

Så här ansöker du till oss

  1. Besök skolan genom bokat studiebesök, kontakta oss för att boka en tid för ditt besök. Se även tider för öppet hus.
  2. Skicka in din ansökan via Gymnasieantagningens system INDRA
  3. Avlämnande skola skriver och skickar in blankett till INDRA som stödjer elevens behov av specialpedagogisk verksamhet.

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet.

Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer. Elever på Magelungen träffar sina mentorer under hela veckan för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.

Kontaktpersoner