Ansökan Magelungen Liljeholmen

Gymnasieantagningen STORSTHLM har i år på kort varsel valt att ändra direktiv för urval och antagning till alla specialpedagogiska gymnasieskolor i Stockholms län. Detta innebär i korthet att meritpoäng (betyg) kommer att väga tyngre än vid tidigare års antagning för sökande till Nationellt program samt till yrkesintroduktion. Fortsatt gäller som tidigare att endast de elever med extraordinära behov av stödinsatser, anses behöriga för skolgång på våra skolor.

Vi tar gärna emot enskilda studiebesök, kontakta oss för att boka en tid för ditt besök.

Checklista för ansökan:

– Skicka in ansökan via Gymnasieantagningen

– Besök skolan genom bokat studiebesök eller på öppet hus

– Avlämnande skola skickar in pedagogiskt underlag genom bilaga (använd gärna vår egen bilaga nedan)

Våra skolor riktar sig enbart till elever som är i behov av särskilt stöd. Eftersom vi ansvarar själva för vilka elever som kommer in hos oss så är det viktigt att föregående skola skickar med bilagor med information som kan vara viktig för oss att veta. När det gäller våra nationella program krävs det att eleven når upp till de formella behörighetskraven som finns. Vi har dock möjlighet att titta på behov förutom betyg. Det kan ju vara så att du har låga poäng på ditt slutbetyg för att du till exempel har varit borta från grundskolan mycket men ändå besitter stora möjligheter att klara av ett nationellt gymnasieprogram

 

Kontaktpersoner

Anders Sahlin

Utvecklingsledare IMA – lärare

076-163 26 70
anders.sahlin@magelungen.com