Behandling

Förändringsarbete i fokus. Vi erbjuder förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi samskapar verksamma och skräddarsydda lösningar utifrån uppsatta mål. Vi kan erbjuda en mångfald av insatser utifrån behov och önskemål.

Mer om behandling

Skola

Vi erbjuder undervisning både på grundskole- och på gymnasienivå för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Vi vänder oss enbart till denna elevgrupp. Vi har skola kombinerat med behandling samt enbart skola. Alla elever har individuellt upplägg av sina studier.

Mer om våra skolor

BOENDE

På Magelungen kan vi erbjuda olika boende-
former. Förutom våra två behandlingshem har vi också ett Resursboende med fokus på stöd i vardagen och arbetslivsintroduktion. Vi har också ett antal lägenheter där vi erbjuder skräddar-
sydda upplägg kring varje boende.

Läs mera om våra boenden

Kompetensutveckling

Vi är en lärande organisation, vilket innebär att vi både vill förmedla kunskap och erfarenheter och lära oss mera. Vi erbjuder seminarier och utbildningar inom förändringsarbete,behandling, skola, forskning och ledarskap.

Mer om kompetensutveckling

OM MAGELUNGEN

Magelungen utveckling AB bildades 1993 då vi knoppade av från SLL. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva behandlingsarbetet för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Mer om Magelungen

Aktuellt

VÄLKOMMEN TILL VÅRA ÖPPNA SEMINARIER

Kommande konferenser

HVB med kvalitet

Fredagen den 30 januari 2015

Läs mera

Vård eller vinst - är det så enkelt?

För att få svar på det anordnade vi tillsammansmed Iris ett seminarium med Mona Sahlin som moderator. Ingvar Nilsson, nationalekonom som bland annat författat ett antal rapporter med fokus på sociala investeringar inledde med siffror som talade sitt tydliga språk om utanförskap. Följt av en debatt med Jonas Sjöstedt (v) och Saila Quicklund (m)
Se debatten på SVT play

Almedalen 2014 - se vårt seminarie
"Finns det plats för Resursskolor i den inkluderande skolan"

Kontakta oss

Huvudkontor: 08-556 93 190

Se alla kontaktuppgifter

Intranätet