Behandling

Förändringsarbete i fokus. Vi erbjuder förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi samskapar verksamma och skräddarsydda lösningar utifrån uppsatta mål. Vi kan erbjuda en mångfald av insatser utifrån behov och önskemål.

Mer om behandling

Skola

Vi erbjuder undervisning både på grund- skole- och på gymnasienivå. Vi har skola kombinerat med behandling samt enbart skola. Alla elever har individuellt upplägg av sina studier. Våra lärare och elevhälsan har en bred erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.

Mer om våra skolor

BOENDE

På Magelungen kan vi erbjuda olika boende-
former. Förutom våra två behandlingshem har vi också ett Resursboende med fokus på stöd i vardagen och arbetslivsintroduktion. Vi har också ett antal lägenheter där vi erbjuder skräddar-
sydda upplägg kring varje boende.
Magelungen kan även erbjuda jour- och familjehem.

Kompetensutveckling

Vi är en lärande organisation, vilket innebär att vi både vill förmedla kunskap och erfarenheter och lära oss mera. Vi erbjuder seminarier och utbildningar inom förändringsarbete,behandling, skola, forskning och ledarskap.

Mer om kompetensutveckling

OM MAGELUNGEN

Magelungen utveckling AB bildades 1993 då vi knoppade av från SLL. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva behandlingsarbetet för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Mer om Magelungen

Aktuellt

Magelungen i Almedalen 2014

I år har vi varit i Almedalen. Vi blev inspirerade och informerade och arrangerade två seminarier; Resursskolors plats i den inkluderande skolan, och om Hemmasittare - ett växande samhällsproblem?

Läs mera


Magelungens utbildningsverksamhet växer

KRI
Vi är glada för att kunna meddela att KRI - Kognitiva relationella institutet numera är en del av Magelungen. KRI har under många år bedrivit utbildning med utgångspunkt i den kognitiva terapins tradition i sokratisk filosofi, kombinerat med den relationella affektfokuserade terapins grunder i affektteori och anknytningsteori.
Vi hoppas att tillsammans med vår nya samarbetspartner Calle Fjellman kunna utveckla nya intressanta utbildningar inom vårt område.

Nästa Steg 1-utbildning startar den 10 sep
Ett fåtal platser kvar - ring oss: 08-35 00 03
alt 0708-204969

 

Vård eller vinst - är det så enkelt?

För att få svar på det anordnade vi tillsammansmed Iris ett seminarium med Mona Sahlinsom moderator. Ingvar Nilsson, nationalekonom som bland annat författat ett antal rapporter med fokus på sociala investeringar inledde med siffror som talade sitt tydliga språk om utanförskap. Följt av en debatt med Jonas Sjöstedt (v) och Saila Quicklund (m)

Se debatten på SVT play

Läs mera

Kontakta oss

Huvudkontor: 08-556 93 190

Se alla kontaktuppgifter

Intranätet