Nu kan du ta del av panelsamtalet ”Jag vill att skolan ska vara viktig för mig” här

Har skolan relevans för eleverna?
Vilka förändringar behövs i skolmiljön för att få eleverna att må bra och tycka det är meningsfullt att vara i skolan?  

Vi är alla medvetna om de ökande riskerna för utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet hos elever som inte närvarar regelbundet i skolan. Familjer med barn som har hög skolfrånvaro befinner sig ofta i utmanande situationer, där det kan vara svårt att få det stöd som behövs. Vi behöver bli bättre på att förstå hur vi kan ge alla elever en känsla av meningsfullhet, tillit och hopp i skolan. Detta är själva kärnan i arbetet för ökad trygghet och närvaro i skolan. 

Hur kan vi skapa en lärmiljö som tilltalar den generation som för närvarande går i skolan? Är ökad frånvaro ett tecken på att skolan behöver omvärdera sitt sätt att bedriva undervisning från grunden? Finns det positiva exempel där man framgångsrikt har omvandlat en negativ trend i skolfrånvaro? 

Samtalet arrangeras av Stadsmissionens Skolstiftelse och Magelungen Utveckling. 

Medverkande:

Elever från Grillska gymnasiet och Magelungen Gymnasium

Jana Söderberg, verksamhetschef Motivationslyftet 

Terese Lundberg, chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionens Skolstiftelse

Embla Persson, ordförande Sveriges elevkårer 

Maja Sjögren, förbundsordförande Elevernas riksförbund 

Ki Sjöblom, Rektor Magelungens resursskola 

Moderator Marit Sahlström, Magelungen Utveckling