Hur gör vi en MUSTig undervisning?

Under de år som vårt utvecklingsarbete har pågått har vi återkommande uppmanat våra  lärare att lite mer konkret beskriva HUR de gör för att åstadkomma en MUSTig undervisning. En del av det som kommit fram i olika samtal och övningar har dokumenterats, samlats in och sammanställts i en enkel skrift. Genom att vi satt ord på och dokumenterat den tysta kunskap som finns inom Magelungen har vi på ett effektivare sätt även kunnat dela den med varandra på ett sätt som gör att vår gemensamma kompetens har ökat.

Det här har även varit ett bra sätt för våra lärare att reflektera tillsammans med andra kring vad de egentligen gör i sina klassrum, hur de gör och varför de gör så.  Vanligt är nämligen att lärare reflekterar och tänker en hel del men att detta mest sker på egen hand vilket gör att det inte direkt leder till utveckling och förändring om vi ska tro på de som forskat djupare  i frågan.

Att sätta ord på och dokumentera den tysta kunskapen kan även vara ett bra sätt att introducera nya kollegor in i yrket eftersom de på ett relativt enkelt sätt kan ta del av mer erfarna kollegors lärdomar och kunskaper. De slipper ”uppfinna hjulet” om och om igen samt kan ta del av tips och idéer som kan vara extra viktiga att tänka på då en arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

Genom att även dela med oss av denna enkla metodsamling hoppas vi även att lärare utanför vår organisation ska känna  såväl lust som motivation att se över sin egen undervisning och tänka kring vad man gör, hur man gör och varför man gör så.

Värt att påpeka är dock att det som presenteras i denna skrift inte är några helhetslösningar som går att kopiera rakt av utan det man eventuellt väljer att använda sig av behöver modifieras och anpassas så att det passar den enskilda läraren, eleven eller elevgruppen på bästa sätt. Vill man få konkreta bilder och beskrivningar några olika slags  verktyg och material  som används runt om i våra klassrum återfinns de i menyn till vänster under rubriken exempel från klassrummen.Och vill du ta del av vår enkla metodsamling  finner du den som nedladdningsbar PDF nedan.

Om frågor eller funderingar uppstår kontaktar du:

Kontaktpersoner