Uppsala Gymnasium

GymnasiumUppsala Gymnasium

Uppsala

Vi erbjuder ett individuellt anpassat Samhällsvetenskapligt program (inriktning SAM) samt introduktionsprogrammen preparand (IMPRE) samt individuellt alternativ (IMIND).

Undervisningen

Våra undervisningsgrupper består av 1-2 pedagoger och 4-8 elever. Alla elever har en fast plats och material förvaras i klassrummet, för den som vill finns dock elevskåp i korriodoren. All undervisning sker i skolans egna lokaler (950 kvm) inklusive idrott (med undantag för till exempel friluftsaktiviteter och simning/bad). Alla elever har tillgång till dator/andra digitala hjälpmedel på sina lektioner. Elevens material förvaras i klassrummen. Vi bygger undervisningen och verksamheten på det som fungerar och på elevens styrkor. Vi är flexibla och kreativa vilket har betydelse då vi anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Om något inte fungerar provar vi något nytt. Undervisningen är välstrukturerad och följer självklart grundskolans eller gymnasieskolans läroplan och kunskapskrav. Inom Magelungen jobbar vi också utifrån MUST, det innebär att undervisningen ska vara motiverande, utvecklande, stimulerande och trygg. Läs gärna mer om detta på vår hemsida.

Skoldagen

Alla elever går i skolan olika många timmar och enligt sitt eget schema. Om man går i skolan heltid går man mellan kl 9-14.30 alla dagar.

Lärare

Undervisande lärare har lärarlegitimation och har mycket god pedagogisk kompetens. Alla elever får en mentor som har enskilda samtal med sina mentorselever minst varannan vecka.

Skolan och hemmet

Samverkan med vårdnadshavare och andra viktiga personer runt en elev är en naturlig del av verksamheten. När eleven går sista året samarbetar skolans personal, framförallt vår studie- och yrkesvägledare med vårdnadshavare och elev för att planera framtiden. Alla vårdnadshavare får login till vår digitala plattform Schoolsoft där man kan se närvaro, bedömning på uppgifter, schema mm.

Mat

Maten är viktig på Magelungen och vi äter maten som vi köper från en lokal lunchrestaurang i vår matsal som finns i våra lokaler. Det finns sex olika rätter att välja mellan varje dag. Vi gör anpassningar även vad gäller maten och ordnar särskild mat till den som behöver. Den som vill får äta frukost mellan 8.30-9.00.

Elevhälsan

Vi har en förstärkt elevhälsa och hos oss är elevhälsan en naturlig del i elevernas vardag. Uppgiften är att utifrån olika perspektiv stötta eleverna i deras lärande och personliga utveckling, En hög och stabil skolnärvaro är ett av våra prioriterade mål och en förutsättning för ett framgångsrikt lärande. Vi har en stark tilltro till varje elevs orubbliga värde och förmåga att med rätt stöd själva se de vägar som är möjliga på vägen mot ett meningsfullt liv. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. De arbetar i team och samarbetar med undervisande lärare och elevernas mentorer, vårdnadshavare samt andra viktiga personer som finns runt eleven.

Elevhälsan består av: Rektor kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog/logoped, skollogoped, arbetsterapeut, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare.

Kontakt och besök

Det går bra att komma på ett studiebesök hos oss, på Svederusgatan 1.
För att boka en tid, kontakta Deborah Gebru, skolkurator eller Marianne Pihl, specialpedagog för ansökan/antagning/studiebesök.
Se kontaktuppgifter nedan

Vi håller till i samma hus som Samhall och Trion Tensid AB, ingång inne på gården s.a.s. Kommer du med bil svänger du in till höger vid Snickerportalen.

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala,

Till Ansökan

Kontaktpersoner

Marianne Pihl

Specialpedagog


marianne.pihl@magelungen.com

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Hitta hit

Svederusgatan 1,
754 50 Uppsala, Sverige

Visa karta