Stockholm Långbropark och Älvsjögrupperna

Heldag - Behandling & Skola

Stockholm

Grupperna Långbropark och Älvsjögruppen ligger centralt vid Älvsjö station med goda tåg- och bussförbindelser. Våra lokaler är fina och ligger nära varandra på Solberga Hagväg 1, Solberga Hagväg 4, och på Götalandsvägen 218.

Vi erbjuder behandlingsinsatser för barn mellan 7 – 13 år och 12 -17 år. Vi vänder oss till barn, ungdomar och deras vårdnadshavare/familjer/familjehem.  På Magelungen arbetar högskoleutbildade behandlare och pedagoger tillsammans med ungdom och familj mot uppsatta mål i nära samverkan med andra aktörer. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Våra grupper och behandlingsinsatser genom strukturerad öppenvård lämpar sig bland annat vid

 • Problematisk hemsituation
 • Omsorgsbrist
 • Utåtagerande beteende
 • Återkommande konflikter
 • Isolering
 • Hemmasittarproblematik
 • Gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer
 • Anknytningsproblematik
 • Ångestproblematik
 • Trauman
 • Psykiatrisk problematik

Vi har stor kompetens inom;

 • Systemiskt arbete
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • TMO (traumamedveten omsorg)
 • Mentalisering
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning behandling sker strukturerat under dagtid i kombination med skola.

Långbroparkgruppen 7-11 år

Älvsjögruppen 12-17 år

Vid frågor om Långbroparkgruppen och Älvsjögruppen,
vänd er till Behandlingschef Marianne Nagy

Älvsjö Resursskola åk 7-9

I Älvsjögrupperna ingår också resursskola utan behandling och strukturerad öppenvård. Resursskolan är för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning. Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Personalen är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor.

Vid frågor om Älvsjö Resursskola åk 7-9, vänd er till Rektor Ulrika Lindberg.

 

Hitta hit

Solberga hagväg 4,
125 44 Älvsjö, Sverige

Visa karta