Älvsjögrupperna 12-17 år

Älvsjögruppen ligger centralt vid Älvsjö station med goda tåg- och bussförbindelser. Våra lokaler är fina och ligger nära varandra på Solberga hagväg 1  och på Götalandsvägen 218.

Vi erbjuder:

 • Heldag högstadiet, 12 – 17 år (åk 7-9)

Vi vänder oss till ungdomar och deras vårdnadshavare/familjer/familjehem.  På Magelungen arbetar högskoleutbildade behandlare och pedagoger tillsammans med ungdom och familj mot uppsatta mål i nära samverkan med andra aktörer.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Våra grupper och behandlingsinsatser genom strukturerad öppenvård lämpar sig vid;

 • Problematisk hemsituation
 • Omsorgsbrist
 • Utåtagerande beteende
 • Återkommande konflikter
 • Isolering
 • Hemmasittarproblematik
 • Gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer
 • Anknytningsproblematik
 • Ångestproblematik
 • Trauman
 • Psykiatrisk problematik

Vår teorigrund bygger på systemteoretiska modeller, inlärningspsykologi, anknytningsteori och kognitiv beteendeterapi. Vi har stort kunnande och arbetar aktivt med

 • Anpassningar och bemötande utifrån neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • TMO (traumamedveten omsorg)
 • Mentalisering
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning med ambitionen att vara ett alternativ till heldygnsvård. Behandling sker strukturerat under dagtid i kombination med skola.

Vid frågor om ”Heldag – behandlings & skola” vänd er till Behandlingschef Kalle Dahlin

Kontaktpersoner

Marianne Nagy

Behandlingschef Södermalm Heldag

070 461 01 89
marianne.nagy@magelungen.com

Lena Berglund

Skolsköterska

072 334 14 12
lena.berglund@magelungen.com