4 februari

Vi är medlemmar i RFF och certifierade för 2022.

Magelungens familjehemsvård är certifierad av RFF, Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård. RFF certifiering innebär en kvalitetskontroll av verksamheten samt möjliggör ett hållbart, utvecklande och säkert arbete för de placerade, familjerna, organisationerna och Sveriges kommuner.

RFF har vidare till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn. Läs gärna mer på RFF:s hemsida.

I dag är det endast 20 familjehemsorganisationer som är certifierade av de cirka 400 organisationer som erhållit tillstånd av IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. RFFs medlemmar  vill fortsätta arbeta tillsammans med andra familjehemsorganisationen för en hållbar familjehemsvård och hoppas att fler vill bli en del av påverkansarbetet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *