Stockholm Öppenvård och familjehemsvård

FUNKA + behandlingsfamiljFUNKA FamiljehemFUNKA hemma

Stockholm

Magelungen Öppenvård och familjehemsvård erbjuder:

  • Funka Hemma
  • Funka Familjehem
  • Funka + Behandlingsfamilj
  • Tryggare barn
  • Möjlighet att kombinera Funka Hemma med kortare jourplaceringar

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta i öppenvård, familjehemsvård och på behandlingshem med barn, ungdomar och deras familjer. I vår arbetsgrupp finns vidareutbildning inom i systemisk familjeterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI), TFCO, MST, KoMET, Trygghetscirkeln (CoS), Tryggare barn och hästunderstödd behandling (HUI) och vi kan lägga till behandlingsmetoder utifrån individuella behov.

kontakta Helena Preisler
070-5527217, 08-52200099

 

 

Hitta hit

Bondegatan 39,
116 33 Stockholm, Sverige

Visa karta