Ungdomscoach

Vi söker en kollega till vårt team Magelungen BO Stockholm

Vår målgrupp är unga vuxna i åldern 16-20 år. Vi tar emot placeringar enligt SoL. Vi arbetar med varierande problematik. Det kan vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial problematik och riskbeteende för att utveckla missbruk eller kriminalitet. Vi tar även emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt hedersrelaterad problematik.

Arbetsbeskrivning

Coacherna arbetar i team tillsammans med samordnarna och utifrån genomförandeplaner som är utformade tillsammans med den boende, nätverket och uppdragsgivaren.

I arbetet är det coachens uppgift att stötta och inspirera den boende att frigöra sina resurser för att jobba mot ett självständigt liv.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta med målgruppen eller liknande arbete.

Som person är du strukturerad, ansvarstagande och engagerad. Du har förmåga att arbeta självständigt samt är mån om att leverera med hög kvalité. Vi förutsätter att du är flexibel och har våra boende samt enhetens bästa i fokus.

Eftersom våra boende har skola/praktik på dagtid träffar coacherna sina ungdomar mestadels på kvällstid och helger, kvälls- och helgtjänstgöring ingår därför i arbetet.

Vi är idag ett team på 7 personer som arbetar i verksamheten, 3 samordnare, 2 coacher, en arbetsledare och en chef. En av våra coacher har gått vidare och vi vill därför nu ersätta hen

Ansök senast den 8 september

Kontaktpersoner

Marie-Therese Ayoub Petersson

Chef Magelungen HVB och BO Stockholm

070 430 03 16
marie-therese.ayoub@magelungen.com